Lähde: http://www.avaaz.org/en/end_the_war_on_drugs?slideshow

 

Avaaz.org nettiverkosto julistaa huumesodan lopun aikojen olevan

käsillä ja pyytää ihmisiä allekirjoittamaan vetoomuksensa YK:lle,

minkä verkosto toimittaa YK:n pääsihteerille miljoonan

allekirjoituksen täytyttyä.

 

Kallis huumesota on epäonnistunut huumeriippuvuuden kitkemisessä mutta

se aiheuttaa lukemattomien ihmisten kuoleman, tuhoaa yhteisöjä samalla

tuottaen miljardien eurojen ja dollareiden voittoja väkivaltaisille

järjestäytyneille rikollisorganisaatioille.

 

Asiantuntijat ovat nykyään yhtä mieltä siitä, että järkevintä

politiikkaa on huumekaupan julkinen säätely mutta poliitikot eivät

uskalla käsitellä aihetta. Lähipäivinä Global Commission on Drug

Policy -järjestö

(http://www.globalcommissionondrugs.org/Default.aspx), johon kuuluu

entisiä valtiojohtajia ja ulkopolitiikan päättäjiä YK:sta, EU:sta,

USA:sta, Brasiliasta, Meksikosta ja muista maista, murtaa tämän

vaikenemisen ja vaatii julkisesti uutta lähestymistapaa, johon kuuluu

dekriminalisaatio ja huumekaupan säätely.

 

Tämä saattaa olla kerran sukupolvessa tapahtuva käännekohta - jos

tarpeeksi monet meistä vaativat loppua tälle hulluudelle. Poliitikot

sanovat ymmärtävänsä sen, että huumesota on hävitty mutta väittävät,

ettei kansa ole vielä valmis vaihtoehtoon. Näyttäkäämme heille,

ettemme ainoastaan hyväksy järkevää ja inhimillistä politiikkaa - me

vaadimme sitä. Allekirjoita vetoomus ja jaa sitä muille: jos

saavutamme miljoona allekirjoitusta, tulee Global Commission

henkilökohtaisesti jakamaan vetoomusta maailman päättäjille.

 

Viidenkymmenen vuoden ajan huumepolitiikka on pettänyt kaikki ja

kaikkialla mutta julkinen keskustelu rypee edelleen pohjamudissa pelon

ja väärien tietojen takia. Kaikki - jopa YK:n huumetoimisto UNODC,

joka toteuttaa YK:n huumepolitiikkaa - ovat yhtä mieltä siitä, että

armeijoiden ja poliisijoukkojen käyttäminen huumeita viljelevien

maatilojen tuhoamiseen, salakuljettajien jahtaamiseen ja myyjien sekä

huumeriippuvaisten vangitsemiseen on kallis virhe. Kaiken tämän päälle

tulee vielä suuret inhimilliset kustannukset: Afganistanista ja

Meksikosta USA:n huumemarkkinoille saakka laiton huumekauppa tuhoaa

yhteiskuntia samalla kun huumeriippuvuus, yliannoskuolemat ja

HIV-tartunnat lisääntyvät.

 

Lievempää huumepolitiikkaa soveltavissa maissa, kuten Sveitsissä,

Portugalissa, Hollannissa ja Australiassa ei ole koettu huumeiden

käytön nopeaa lisääntymistä, kuten huumesodan kannattajat ovat

mananneet. Päinvastoin kyseisissä maissa on nähty huumeisiin liittyvän

rikollisuuden, huumeriippuvuuden ja huumekuolemien vähenevän ja kyetty

paremmin toimimaan rikollisorganisaatioita vastaan.

 

Muutoksen tiellä on vaikutusvaltaisia painostusryhmiä, joihin kuuluu

sotateollinen kompleksi, lakivirkamiehistöt ja vankilalaitos, joiden

budjetit ovat vaarassa. Poliitikot pelkäävät äänestäjien hylkäävän

heidät, jos he kannattavat vaihtoehtoisia lähestymistapoja, koska

silloin he vaikuttavat pehmeiltä laki- ja järjestysasioissa. Mutta

lukuisia entisiä huumeministereitä ja valtioiden päämiehiä on astunut

julkisuuteen kannattamaan huumepolitiikan muutosta ja

mielipidemittaukset ympäri maailman osoittavat ihmisten ymmärtävän

nykyisen politiikan olevan katastrofi. Uuden ja paremman politiikan

hetki on lähestymässä varsinkin niillä alueilla, missä huumesota on

aiheuttanut eniten vahinkoa.

 

Jos saamme luotua maailmanlaajuisen vetoomuksen Global Commission on

Drug Policy -järjestön vaatimuksien tueksi, voimme kumota valtioiden

selitykset nykyisen politiikan jatkamiseksi. Äänemme ovat muutoksen

avain - allekirjoita vetoomus ja levitä tietoa!

 

Nyt on mahdollisuus lopettaa julma huumesota, joka on tuhonnut

miljoonien ihmisten elämän. Maailmanlaajuinen mielipide päättää,

voidaanko tämä tuhoisa politiikka pysäyttää vai kaihtavatko poliitikot

jatkossakin muutoksia. Kehottakaamme epävarmat poliitikot astumaan

epäilyn ja pelon yli järjen puolelle.