Kööpenhaminassa yritetään selvittää kannabisongelmaa

Lähde: Copenhagen Post 7.7.2009
http://cphpost.dk/news/politics/90-politics/46195-city-trying-to-hash-out-pot-issue.html
The Global Cannabis Commission Report
http://www.beckleyfoundation.org/pdf/BF_Cannabis_Commission_Report.pdf

CITY TRYING TO 'HASH OUT' POT ISSUE

Kannabiksen dekriminalisointi on siirtynyt julkisesta keskustelusta
poliittiseksi kaupungin asettaman komitean raportin ilmestyttyä.

Uusi sosiaaliasioiden komitean julkaisema kannabisraportti suosittelee
kaupunginvaltuustolle kannabiksen dekriminalisointia jengiväkivallan
hillitsemiseksi.

Sosiaaliliberaalit, Puna-vihreä liitto ja Sosialistinen ihmisten
puolue ovat kannattaneet kannabiksen laillista myyntiä jo jonkin
aikaa. Helmikuussa komitealle näytettiin vihreää valoa asian
käsittelemiseksi kun kaupungin valtuuston suurin puolue
Sosiaalidemokraatit antoivat kannatuksensa asian tutkimiseksi.
Viimeisen parin vuoden ajan Tanskan hallitus on harrastanut
sortopolitiikkaa Kööpenhaminan kannabiskauppaa vastaan lähettämällä
poliiseja ja panssariajoneuvoja yhä uudelleen autonomiseksi alueeksi
julistautuneeseen Kristianiaan, missä suuri osa kannabiskaupasta
sijaitsee.

Tällä hetkellä Kristianian Pusher Streetin kannabiskauppiaat, jotka
myivät erilaisia kannabistuotteita kuluttajille, ovat siirtyneet
käyttövälineiden myyjiksi ja kannabis myydään pöydän alta.

Monien mielestä entisen pääministerin Anders Fogh Rasmussenin
sortopolitiikka vain ajoi kannabiskaupan muualle kaupunkiin, minkä
vuoksi sitä on vaikeampaa valvoa. Poliisi myöntää, että viime aikojen
jengiväkivalta liittyy suoraan kannabiskauppaan.

Kaupungin sosiaaliasioiden komiteassa enemmistö on sitä mieltä, että
kannabislait vaativat löysennystä jotta kannabiskauppaan liittyvä
väkivalta saataisiin kuriin.

Komitean raportti suosittelee kannabiksen dekriminalisointia
mahdollisena vaihtoehtona kieltolaille. Brittiläisen Beckley-säätiön
raportti Global Cannabis Commission Report, joka laadittiin tutkimaan
"järkeviä ja tehokkaita" lähestymistapoja kannabiksen valvontaan, oli
perustana komitean kerätessä tietoa omaan raporttiinsa.

Sosiaalidemokraatit eivät kannata "Amsterdamin mallia", jossa
kannabista myytäisiin laillisesti kannabiskahviloissa, vaikka tuoreen
mielipidetiedustelun mukaan 59% kannattaa tätä mallia.

Thor Gronlykke, puolueen sosiaaliasioiden edustaja, sanoo puolueen
kannattavan ainoastaan sellaisia malleja, jotka rajoittavat
väärinkäyttäjien ja riippuvaisten määrää.

Tanskan Kannabisneuvosto oli ilahtunut komitean suosituksista uskoen
siihen, että kannabiksen myynti tulisi olla osa laillisia ja
säädeltyjä markkinoita. Mutta myös neuvoston puheenjohtaja Jesper Vad
Kristensen on hollantilaista kannabiskahvilaideaa vastaan sanoen sen
saavuttaneen liki myyttisen aseman ja antaen väärän kuvan aiheesta.

Puna-vihreä liitto on kannattanut jo kauan Amsterdamin mallia ja
haluaisi kannabiksen kokonaan dekriminalisoiduksi ja myytäväksi yhtä
vapaasti kuin tupakka ja alkoholi ovat nyt.

"On naurettavaa, että poliisi joutuu käyttämään enemmän aikaa ja
energiaa hasispalasten jahtaamiseen Kristianiassa kuin
ihmissalakuljettajien kiinnisaamiseen", kirjoittaa sosiaaliasioista
vastaava puolueen edustaja Mikkel Warming puolueen kotisivuilla.
"Kannabiksen laillistaminen ottaisi ison osan jengien tulopohjasta
pois."

Kristensen on samaa mieltä ja lisää, että jengiväkivalta on "suoraa
seurausta" pimeiden markkinoiden sortopolitiikasta.

"Aina kun joku kauppias vangitaan, hän jättää voiton mahdollisuuden ja
taistelu tästä voitosta on se, mitä olemme saaneet kokea nyt parin
vuoden ajan," hän sanoo.

Komitean raportissa sanotaan, että kannabiksen kieltävät lait eivät
ole vähentäneet sen käyttöä eivätkä sen myyntiin liittyvää
rikollisuutta. Raportti lisää, "ettei kannabiksen helppo saatavuus ole
johtanut käyttäjien eikä riippuvaisten määrän kasvuun".

Liberaalipuolueen edustaja Lars Dueholm on lukenut raportin
suositukset ja on yksi muutamista puolueensa jäsenistä, jotka
kannattavat dekriminalisointia.

Lehtihaastattelussaan hän kertoi: "Minun mielestäni on kaksi tärkeää
syytä kannabiksen dekriminalisoimiseksi. Ensimmäinen on se, että
annamme miljoonia ellei miljardeja kruunuja jengien kassaan koska
ainoastaan he myyvät kannabista sen ollessa laitonta."

Jos Dueholm voittaa paikan kaupunginvaltuustossa edessä olevissa
vaaleissa, on kannabiksen dekriminalisointi Kööpenhaminassa askeleen
lähempänä toteutumistaan.

Mutta Gronlykke sanoo, että sosiaaliasioiden viraston tulisi antaa
käytännön suositukset ennen kuin mitään poliittisia päätöksiä voidaan
alkaa toteuttamaan. Ja kaikki kannabiksen dekriminalisointiin johtavat
toimenpiteet tulee viime kädessä hyväksyttää Tanskan parlamentissa
sanoo kansanedustaja Anne Baastrup, joka on Sosialistisen ihmisten
puolueen puheenjohtaja.

"Puolueemme haluaa saada asian konkreettisten toimenpiteiden muotoon,
jotka perustuisivat sosiaaliasioiden komitean suosituksiin siitä, mikä
on vaarallista ja mikä ei," hän kertoo The Copenhagen Post -lehdelle.
"Siinä on vielä työtä tehtävänä. Eikä mitään toimenpidettä voida alkaa
toteuttamaan ilman parlamentin hyväksyntää."

Baastrup lisää, että joissakin kaupungeissa olisi mahdollista soveltaa
dekriminalisointia ilman että kannabis olisi laillista muilla
alueilla, kuten Amsterdamin mallissakin on.

Hallituksen sortopolitiikan alkamisesta vuonna 2003 poliisin
takavarikoiman hasiksen määrä on tippunut liki 4000 kilosta 900 kiloon
vuonna 2007.

On epäselvää, johtuuko takavarikoidun määrän tippuminen sen myynnin
vähenemisestä Kööpenhaminassa vai onko tiukempi jengikuri tehnyt
poliisille vaikeammaksi suorittaa takavarikkoja.