Marc Emery - jo 4 vuotta hiostamista
Lähde: Cannabis Culture
http://www.cannabisculture.com/v2/articles/4639.html
http://www.cannabisculture.com/v2/content/four-years-after-indictment-
it-may-be-decision-time-prince-pot

http://www.cannabisculture.com/v2/content/city-vancouver-vs-cchq-round-one

Kanadalainen Marc Emery on taistellut jo neljä vuotta USA:han
luovutusta ja mahdollista elinkautisrangaistusta vastaan. Hänen
kanssasyytettynsä Michelle Rainey ja Greg Williams olivat huhtikuussa
Seattlessa tuomittavina ja saivat syyllisyystunnustusta vastaan
ehdonalaisen, jonka he voivat suorittaa Kanadassa. Marc Emeryn
luovutusoikeudenkäynnin on määrä tapahtua kesäkuun 1. - 5. kesäkuuta
Kanadassa Brittiläisen Kolumbian korkeimmassa oikeudessa.

Marc Emery on joutunut kamppailemaan myös toimiluvistaan Vancouverin
kaupungin asettaessa sen koetukselle Emeryn kannabisaktivismien takia.
Hän sai tuomion ojennettuaan jointin toiselle henkilölle vuonna 2004
mielenosoituksessa ja poliisin mukaan hänen toimipaikoissaan käytetään
kannabista.

Emeryn toimista ei kuitenkaan ole tehty yhtä ainutta valitusta niiden
yhdeksän vuoden aikana, jotka hän on ollut nykyisessä osoitteessa.
Myöskään mitään todisteita ei ole esitetty kannabislakien rikkomisesta
hänen liiketiloissa. Emery työllistää noin 30 henkeä yrityksissään.

"Yritykseni maksavat satoja tuhansia vuosittain palkkoina, omaisuus-
ja myyntiveroina ja maksamme miljoonia alihankkijoillemme sekä
houkuttelemme paljon turisteja - olemme siten merkittävä tulonlähde
hallitukselle ja paikallisesti," Emery kertoo.

Emeryn mukaan virkamiehet ovat ottaneet tähtäimeensä hänen
kannabisaktivisminsa ja hänet haluttaisiin häätää ennen vuoden 2010
olympialaisia Vancouverissa.

Kummallista kyllä ensi vuoden olympialaisten soihtu näyttää
amerikkalaistyyppiseltä marihuanasätkältä eli spliffiltä. Se onkin jo
saanut lempinimen olympiajointti, Olympic Toke.
http://www.cannabisculture.com/v2/content/does-vancouver-torch-look-joint


EMCDDA: jo 15 vuotta järkevän huumepolitiikan puolesta.
Lähde: EMCDDA 28.4.2009
http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/conference
http://www.emcdda.europa.eu/about/press/news-releases#78166

Järkevän huumepolitiikan perusta on luotettava tietopohja huumeista ja
niiden käytöstä. Ilman tätä huumepolitiikkamme perustuu
uskomuspohjaiseen tietoon, jonka tarkoitus on pitää yllä lakiin
kirjoitettua keinotekoista jakoa päihteisiin, lääkkeisiin, dopingiin
ja huumeisiin.

Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa sijaitseva EU:n
huumeseurantakeskus, EMCDDA, on jo 15 vuoden ajan tehnyt uraa uurtavaa
työtä tuodessaan tieteellisiä metodeja ja kriittistä ajattelua
eurooppalaisen huumepolitiikan perustaksi. Tätä juhlistaakseen EMCDDA
järjesti suuren kansainvälisen huumetutkimuskonferenssin 6. - 8.
toukokuuta.

Konferenssissa esitettiin mm., että EU:n kannabismarkkinoiden
taloudellinen arvo olisi jo 10 miljardia euroa vuodessa, mikä vielä
kalpenee alkoholimarkkinoiden (92 miljardia euroa) ja
tupakkamarkkinoiden (143 miljardia euroa) rinnalla. (Mapping the
changing European cannabis market place,
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_78751_EN_1_Costes.pdf)


YK:n  huumepolitiikan kehittäminen kärsii tiedon puutteesta

Lähde: UNODC
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/unodc_-quality-data-
is-imperative-.html


EMCDDA:n järjestämään konferenssiin osallistui myös YK:n huume- ja
rikostoimisto UNODC. YK:n harjoittaman huumepolitiikan perustana on
huumesopimukset hyväksyneiden valtioiden täyttämä vuosittainen
huumekysely.

Valitettavasti monilta valtioilta puuttuu resursseja kyselyyn
vastaamiseen täydellisesti. Tämän takia huumeiden käytön
kehityssuuntauksia ei tunneta niin hyvin kuin poliitikot ja politiikan
tekijät haluaisivat. Edelleen monta vuotta kyselyn kehittämisen
jälkeen sillä saadun tiedon käyttämistä haittaa alhainen
palautusmäärä, puutteelliset tiedot sekä poliittinen
tarkoitushakuisuus.


Huumepolitiikka yksi yleisimmistä syistä ihmisoikeusrikoksiin
Lähde: UNODC 24.4.2009
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/un-human-rights-rapporteur-denounces-torture.html
AP 21.4.2009
http://www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=926395&lang=
eng_news

http://www.ungassondrugs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=241
http://www.encod.org/info/UN-OFFICIAL-SAYS-WAR-ON-DRUGS-HAS.html

YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoija Manfred Nowak tuomitsee
valtioiden harjoittaman huumepolitiikan ihmisoikeuksia polkevana.
Kansainvälinen huumepolitiikka on yksi yleisimmistä syistä
ihmisoikeusrikoksiin. Hänen mielestään huumesota on epäonnistunut ja
valtioiden tulisi harjoittaa pehmeämpää lähestymistapaa käsitellessään
huumeista riippuvaisia tarjoamalla hoitomahdollisuuksia sekä
kunnioittamalla heidän ihmisoikeuksiaan.

"Jos joku huumeista riippuvainen pidätetään ja häneltä viedään
mahdollisuudet saada ainetta tai sen korvikkeita, ovat henkilön
kokemat vieroitusoireet jo osoitus julmasta tai epäinhimillisestä
hoidosta, ja jos tätä tilaa käytetään (usein myös käytetään) hyväksi
kuulusteluissa, rikotaan jo useampia ihmisoikeuspykäliä."

"Rajoittava ja rankaiseva huumepolitiikka on myös aiheuttanut sen
tosiseikan, että monet kivuista kärsivät ihmiset eivät saa
tarvitsemaansa hoitoa."

Nowak on myös havainnut, että suhteettoman moni huumerikollinen
odottaa kuolemantuomiota: "Puolet niistä valtioista, joissa
kuolemanrangaistus on voimassa, langettaa kuolemantuomioita
huumerikoksista."

"Tarvitsemme näkökulman muutosta. Meidän tulee pyrkiä eroon
rankaisevasta lähestymistavasta ja korvata se ihmisoikeuksiin
perustuvalla lähestymistavalla. Sota huumeita vastaan on yhtä
epäonnistunut kuin sota terrorismia vastaan. Huumeiden käyttäjien ja
salakuljettajien määrä ei ole vähentynyt sen jälkeen kun huumesota
aloitettiin 1980-luvulla."


Obaman huumetsaari: huumesota on loppu
Lähde: Wall Street Journal 14.5. 2009
http://online.wsj.com/article/SB124225891527617397.html

Obaman hallinnon kansallisen huumevalvonnan uusi johtaja, huumetsaari,
Gil Kerlikowske ilmoitti ensimmäisessä julkisessa haastattelussaan
Wall Street Journalille haluavansa lopettaa sen ajatusmallin, että USA
kävisi "huumesotaa". Hänen mielestään tämä pahantahtoinen vertauskuva
estää kansakunnan huumeasioiden käsittelemistä. Tämän lausunto
korostaa uuden hallinnon pyrkimystä siirtyä vangitsemisesta hoitoon
laittomien huumeiden käytön vähentämiseksi.

"Vaikka kuinka yrittäisi selittää sen olevan "sotaa huumeita vastaan"
tai "sotaa tuotetta vastaan", ihmiset kokevat sen sotana heitä
vastaan. Me emme ole sodassa maamme kansalaisia vastaan."

Kuvernööri Schwarzenegger penää kannabiskeskustelua
Lähde: YLE 6.5.2009
http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/05/kuvernoori_schwarzenegger_
penaa_kannabiskeskustelua_722297.html


Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger toivoo julkista
keskustelua kannabiksen laillistamisesta ja verottamisesta. Ensi
vuoden lopussa virkakautensa päättävän republikaanikuvernöörin
mielestä vielä ei ole aika keventää suhtautumista kannabikseen, mutta
asiasta olisi hyvä keskustella jo nyt. Kaliforniassa tehdyn
mielipidemittauksen mukaan 56 prosenttia kalifornialaisista kannattaa
kannabiksen laillistamista ja sen verottamista.

Demokraatti Tom Ammiano on jo esitellyt lakiesityksen senaatille, joka
toteutuessaan tekisi kannabiksesta alkoholin tapaan laillisen ja
verotettavan aineen. Ammianon mukaan kannabiksen laillistaminen toisi
budjettivajeesta kärsivälle osavaltiolle jopa 1,3 miljardia dollaria
lisätuloja. Ammianon ja kumppaneiden mukaan lakiesitys myös
vapauttaisi viranomaiset taistelemaan vakavampia rikoksia vastaan.

Kaliforniasta tuli vuonna 1996 ensimmäinen osavaltio, joka salli
lääkekannabiksen käytön. Tosin vuonna 2004 Schwarzenegger käytti
veto-oikeuttaan esityksessä, joka olisi helpottanut lääkekannabiksen
hallussapitoon liittyviä sääntöjä.


Kannabiksen dekriminalisointi ja verotus yhä suositumpia yleisön keskuudessa
Lähde: Christian Science Monitor 8.5.2009
http://www.csmonitor.com/2009/0508/p02s04-usgn.html

Zogby Internationalin suorittaman mielipidemittauksen mukaan 52
prosenttia äänestäjistä kannattaa kannabiksen käytön laillistamista,
verotusta ja valvontaa.

Edelliskuussa ilmestynyt ABC News/Washington Post tutkimuksessa 46
prosenttia vastanneista kannatti kannabiksen dekriminalisointia.
Huhtikuussa julkaistu California Field Poll puolestaan kertoi 56
prosentin Kalifornian asukkaista hyväksyvän kannabiksen muuttamisen
verotettavaksi ja säädellyksi tuotteeksi.

USA:n huumepolitiikan murros näkyy seuraavissa videoklipeissä:
FBI:n johtaja Robert Mueller
http://www.youtube.com/watch?v=SY0TQ1uOn3k
Ethan Nadelman Drugpolicy Alliance:sta
http://www.youtube.com/watch?v=7iLI53ALPg4