The Global Cannabis Commission Report - Cannabis Policy: moving beyound the stalemate

YK:n huumausaineneuvoston (CND) 2009 kokousta varten valmisteltu raportti .

EMCDDA: a cannabis reader

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus:

KANNABISLUKEMISTO: GLOBAALIT KYSYMYKSET JA PAIKALLISET KOKEMUKSET
Näkökulmia kannabiskiistoihin, hoitoon ja sääntelyyn Euroopassa


"Kannabista poltetaan, syödään ja juodaan — tai sitten siitä vain puhutaan — mutta joka tapauksessa se
näyttää herättävän maailmassa suurta mielenkiintoa. Arviolta joka viides eurooppalainen aikuinen on kokeillut
kannabista. Yli 13 miljoonaa eurooppalaista on käyttänyt sitä kuluneen kuukauden aikana. Maailmassa
tuotetaan käyttöön lähes 50 000 tonnia kannabisruohoa tai -hartsia joka vuosi. Ei siis ole ihme, että
kannabiksesta on tullut kiistanalainen kulttuurinen ilmiö."

Cannabis Reader on lähes 750-sivuinen järkäle kannabiksen historiasta, lainsäädännöstä, tuotannosta, käytöstä ja terveysvaikutuksista. Mukana on myös suomalaistutkija Taru Kekonin artikkeli "Cannis users and their relations to Finnish society".

Suomenkielinen tiivistelmä
- varsinainen raportti

Anna Anonyymi - Miten pilvi vaikuttaa?

Tiivistelmä

Anna Anonyymi
Miten pilvi vaikuttaa?

Tutkimus kannabiksen koetuista vaikutuksista

Kannabis on levinnein laiton huumausaine niin kansainvälisellä kuin Suomenkin tasolla. Kannabiksen vaikutuksiin liittyvä tutkimus on kuitenkin vähäistä ja julkisessa keskustelussa esitetään hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, miten kannabis vaikuttaa yksilöön päihtymishetkellä ja sen jälkeen. Jo akuutin päihtymystilan vaikutuksista on hyvin toisistaan poikkeavia kuvauksia.

Tämän tutkimuksen kohteena ovat kannabiksen vaikutukset ja niiden vaihtelu. Samalla tavoitteena on kerätä lisätietoa kannabiksen käyttäjistä sekä heidän päihteiden käytöstään yleisemmällä tasolla. Aineistoon kerättiin kyselyn avulla sadan henkilön vastaukset internetin kannabisaiheiselta keskustelusivustolta.

Kannabiksen vaikutukset avautuvat hyvin moniulotteisina riippuen selvästi myös muista tilanteeseen liittyvistä tekijöistä kuin itse päihteestä. Kannabispäihtymyksen luonne voi olla aktivoiva tai passivoiva ja sosiaalisuutta lisäävä tai vähentävä ympäristötekijöistä ja yksilöstä riippuen. Monet käyttäjät säätelevät näitä ympäristötekijöitä kokeakseen haluttuja vaikutuksia ja kannabista voidaan käyttää varsin erilaisissa tilanteissa passiivisesta koti-illasta aktiiviseen juhlintaan.

Tutkimus osallistuu julkiseen keskusteluun tuottamalla täsmentävää ja selittävää tietoa kannabiksen vaikutuksista päihtymyksen aikana ja sen jälkeen. Se tuottaa myös lisätietoa kannabista aktiivisemmin käyttävistä suomalaisista koskien heidän kannabiksen käyttötapojaan ja muihin päihteisiin liittyviä tottumuksia. Tutkimus pyrkii avaamaan ja selkeyttämään kannabiksen vaikutuksiin ja käyttäjiin liittyviä käsityksiä julkisessa keskustelussa sekä tuomaan kansalaisille lisätietoa kannabiksen vaikutuksista käytännön tasolla.


Tutkimus .pdf muodossa klikkaamalla tästä

USA: Syövän tuhoaja

USA

Syövän tuhoaja

Lähde: NOW Magazine 14.10.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n1463/a01.html

American Association for Cancer Research -lehdessä julkaistu tutkimus marihuanan ainesosasten vaikutuksesta aivokasvaimeen on viimeisin pitkässä sarjassa tutkimuksia, jotka osoittavat kannabiksella olevan syöpää parantavia ominaisuuksia.

Tässä viimeisimmässä Madridin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kannabis rajoittaa erään agressiivisen, USA:ssa 7000 ihmistä vuosittain surmaavan aivokasvaimen veren saantia. Huolimatta tällaisen löydöksen arvosta sekä hengenvaarallisen sairauden hoidon kannalta että pelkästään uutisena USA:n tiedotusvälineet olivat tutkimuksesta vaiti.

Asiat eivät ole aina olleet tällä tolalla. Ensimmäinen koe, mikä osoitti kannabiksella olevan syövän vastaisia ominaisuuksia, tehtiin Virginian lääketieteellisessä korkeakoulussa USA:n hallituksen tuella vuonna 1974.

Tutkimus osoitti marihuanan psykoaktiivisen aineen, THC:n, "hidastavan keuhkosyövän, rintasyövän sekä viruksen aiheuttaman leukemian kasvua hiirillä ja pidentävän niiden ikää jopa 36%."

Huolimatta näin lupaavista löydöistä USA:n hallituksen virkamiehet kieltäytyivät rahoittamasta jatkotutkimuksia kahden vuosikymmenen ajan kunnes 1990-luvun puolivälissä se suoritti salaa samanlaisen tutkimuksen.

Tutkimuksessa havaittiin, että vahvoilla THC annoksilla lääkityt hiiret ja rotat saivat paremman suojan pahanlaatuisia kasvaimia vastaan kuin verrokit.

Hallituksen tutkijat hyllyttivät tulokset, jotka vuosivat julkisuuteen yhden kopion päädyttyä lääketieteelliselle lehdelle, joka vuorostaan teki siitä uutisen vuonna 1997.

Sen jälkeen USA:n hallitus ei ole rahoittanut yhtään lisätutkimusta kannabiksen syöpää torjuvista ominaisuuksista. Onko tämä jälleen esimerkki siitä, kuinka virkamiehet ajavat mieluummin politiikkaa kuin potilaiden terveyttä ja turvallisuutta?

Milanon yliopiston tutkijat ilmoittivat aivan äskettäin havainneensa kannabiksen ehkäisevän aivosyöpää aivokudosnäytteissä.

Viime vuonna sama tutkijaryhmä kirjoitti Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics -lehdessä, että kannabiksen ei-psykoaktiiviset aineet ehkäisivät glioma solujen kasvua suhteessa annostukseen ja valikoivasti tappoivat pahalaatuisia soluja saaden nämä tekemään "itsemurhan", apoptoosin.

Vuonna 2000 Madridin Complutense yliopiston tutkijaryhmä kirjoitti Nature Medicine -lehdessä, että synteettinen THC hävitti pahalaatuiset aivokasvaimet yhdellä kolmasosalla hiiristä. Tutkimus tehtiin vuonna 1998 tehdyn havainnon pohjalta, että THC aiheuttaa valikoivaa apoptoosia aivokasvaimissa vahingoittamatta ympäröivää tervettä kudosta.

USA: Kannabis ja raskaus

USA

Kannabis ja raskaus

Lähde: BBC 19.9.2004
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/3665226.stm

Amerikkalaiset tutkijat ovat havainneet, että sisäsyntyinen kannabinoidi on tärkeä normaalille raskaudelle.

Eläinkokeiden perusteella näyttää siltä, että sisäsyntyisten kannabinoidien reaktiot ovat tärkeitä munasolun liikkumiselle munasarjoista kohtuun.

Vanderbilt yliopiston tutkijat kirjoittavat Nature Medicine -lehdessä löytönsä olevan tärkeä kohdun ulkopuolisten raskauksien ymmärtämiseksi.

Tutkijat suosittavat lisätutkimusta sen selvittämiseksi, lisääkö kannabiksen käyttö kohdun ulkopuolisten raskauksien riskiä.

Tutkijoiden mukaan tupakan on jo todettu lisäävän kohdun ulkopuolisen raskauden riskiä.

Professori Bill Ledger Sheffieldin yliopistosta:" Tämä on todella mielenkiintoista ja vaatii lisätutkimuksia ihmisillä sen todentamiseksi löytyykö ihmisen munanjohtimesta kannabinoidireseptoreita".

"Mutta sen kertominen, että sosiaalisesti kannabista käyttävät naiset olisivat suuremmassa riskissä saada kohdun ulkopuolinen raskaus, on tässä vaiheessa hieman kaukaa haettua."

USA: Kannabis ja syöpä

USA

Kannabis ja syöpä

Lähde: BBC 15.9.2004
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/3655586.stm
Tutkimuksen abstrakti:
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/2/34/abstract

Etelä-Floridan yliopiston tutkijaryhmä havaitsi kannabiksen vaikuttavan ainesosan, THC:n, estävän gammaherpesvirusten leviämisen.

Virus on yhdistetty erilaisten syöpien kuten mm. Kaposin sarkooman, Burkittin lymfooman ja Hodginsin taudin syntyyn. Gammaherpes on eri virus kuin se, mikä aiheuttaa ns. herpestä.

Virustartunnan saatuaan siitä on liki mahdotonta päästä eroon, koska se voi uinua pitkiä aikoja valkoisissa verisoluissa.

Virus saattaa herätä toimintaan alkaen lisääntymään nopeasti ja leviämään muihin soluihin. Tartunnan jälkeen solu voi muuttua syöpäsoluksi.

Tutkijaryhmä havaitsi, että virus ei aktivoidu tartunnansaaneiden solujen ollessa THC:n vaikutuksen alaisia.

Tutkijaryhmä osoitti, että THC esti nimenomaan gammaherpes viruksen leviämisen eikä sillä ollut mitään vaikutusta simplex-1 herpesvirukseen.

Australia: Aivoissa antipsykoottista lääkettä

Australia

Aivoissa antipsykoottista lääkettä

Lähde: New Scientist 30.8.2004
http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99996324

Aivojen tuottamat kannabiksen kaltaiset aineet voivat tukahduttaa psykoottiset kohtaukset sen sijaan, että laukaisisivat niitä.

Runsas kannabiksen käyttö yhdistettiin ennen psykoosiin, mikä johti tutkijat etsimään yhteyttä aivojen luonnollisen kannabinoidijärjestelmän ja skitsofrenian välillä.

Kun tutkijaryhmä Saksasta ja USA:sta mittasi anandamidin, erään sisäsyntyisen kannabinoidin, pitoisuuksia, olivat ne korkeampia skitsofreniaa sairastavilla kuin terveillä.

Ryhmä mittasi anandamidipitoisuuksia selkäydinnesteestä 47:ltä ihmiseltä, jotka olivat saaneet skitsofrenian ensimmäisiä oireita, mutta eivät olleet ottaneet siihen mitään lääkitystä, sekä 26:lta ihmiseltä, joilla oli psykooseja sekä korkea skitsofrenian riskitaso.

Verrattuna 84:ään terveeseen koehenkilöön psykooseja saaneilla ihmisillä anandamidipitoisuus oli kuusi kertaa ja skitsofreenikoilla kahdeksan kertaa korkeampi.

"Tämä on huomattava anandamidipitoisuuden nousu", kertoi Markus Leweke Kölnin yliopistosta Melbournessa pidetyssä kannabis ja mielenterveys -konferenssissa.

Lisäksi pitoisuudet voivat olla jopa sata kertaa suurempia synapseissa, missä hermojen viestintä tapahtuu.

Syy vai seuraus

Mutta aiheuttiko korkea anandamidipitoisuus psykoottisia oireita vai oliko se seurausta oireista? Markus Leweke ja hänen kumppaninsa havaitsivat yllätyksekseen, että mitä ankarampi skitsofrenia sitä alhaisempi anandamidipitoisuus.

Tutkimusryhmän teorian mukaan anandamidia vapautuu vastareaktiona psykoottisiin oireisiin niiden rajoittamiseksi eikä se aiheuta niitä. Pahimmista oireista kärsivät potilaat eivät kykenisi tuottamaan tarpeeksi anandamidia kohtausten estämiseksi.

Jossain elämänsä vaiheessa 5 - 30% terveistä ihmisistä saa oireita kuten aistiharhoja tai hallusinaatioita, jotka laukaisee jokin niinkin yksinkertainen asia kuin unen puute.

"Kaikki meistä voivat olla psykoottisia", sanoo David Castle Melbournen yliopistosta. Ihmisestä löytyvä järjestelmä näiden kohtausten ehkäisemiseksi kuulostaa järkeenkäyvältä, hän jatkaa.

Toistuvia kohtauksia

Uudet löydöt viittaavat siihen, että voitaisiin kehittää anandamidijärjestelmään kohdistuvia antipsykoosilääkkeitä, mutta tämä ei ole helppoa. Kannabiksen aktiivinen ainesosa THC sitoutuu anandamidireseptoriin.

Mutta skitsofreniasta kärsivät ja kannabista käyttävät ihmiset saavat vakavampia ja toistuvampia psykoottisia jaksoja kuin ei-käyttäjät. Tämä saattaa johtua siitä, että THC vaikuttaa reseptoreihin.

Leweken ryhmä havaitsi myös, että anandamiditasot olivat alhaisemmat niillä skitsofreniasta kärsivillä, jotka käyttivät eniten kannabista, mikä tuo esille sen, että tämä voi häiritä järjestelmää myös muilla tavoilla. Jopa 60% skitsofreenikoista käyttää kannabista.

Melbournen kokouksessa esille tuodussa toisessa tutkimuksessa havaittiin, että ihmiset käyttävät kannabistä päästäkseen eroon tautiin liittyvistä epämiellyttävistä tunteista, ahdistuksesta ja masennuksesta.

Hollanti: Kannabis ei aiheuta skitsofreniaa

Hollanti
Kannabis ei aiheuta skitsofreniaa
Lähde: Reuters 19.8.2004
http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=topNews&storyID=6018087

Hollantilaisten tutkijoiden mukaan ei löydy tieteellisiä todisteita sille, että kannabiksen käyttö aiheuttaisi skitsofreniaa kyseenalaistaen näin uusimmat tutkimukset sekä Hollannin hallituksen väitteet, joita se käyttää kampanjassaan kannabiskahviloita vastaan.

Magazine for Psychiatry -lehdessä julkaistussa artikkelissa kolme tutkijaa sanoo, ettei tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon valossa "löydy oikeutusta ehdotukselle sulkea kannabiskahvilat".

Usein skitsofrenian ensimmäiset oireet ilmenevät teini-iässä, jolloin ihmiset alkavat kokeilemaan huumeilla, mutta tutkijat uskovat kannabiksen käytöllä olevan kuitenkin vain kielteisiä vaikutuksia niille ihmisille, jotka ovat perinnöllisesti alttiita mielenterveydellisille ongelmille.

"Tämän takia on suositeltavaa, että niitä nuoria, joilla on perheessä skitsofreniaa, sekä potilaita, joilla on skitsofreenisia oireita, neuvottaisiin olemaan käyttämättä kannabista", raportissa sanotaan.

Hollannin hallitus on tiukentanut kannabiksen myynnin ehtoja hallituksen valvomissa kannabiskahviloissa johtaen niiden merkittävään vähenemiseen.

Tänä vuonna voimaan astuvaa alkoholin myynnin kannabiskahviloissa kieltävää lakia seuraa tupakoinnin kielto vuonna 2005.

Hollannissa on noin 780 kannabiskahvilaa, joista 270 on Amsterdamissa vuoden 2002 lukujen mukaan.

USA: Tutkijat vaativat vapaata kannabistutkimusta

Tutkijat vaativat vapaata kannabistutkimusta

Lähde: AP 20.7.2004, The Republican 22.7.2004, Nature 29.7.2004
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n1034/a04.html
http://www.mapinc.org/drugnews/v04/n1042/a05.html
http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/nature/journal/v430/n6999/full/430492a_fs.html
DEA kanne:
http://www.maps.org/mmj/dealawsuit.pdf
HHS-NIH-NIDA kanne:
http://www.maps.org/mmj/hhs-nih-nidalawsuit.pdf

USA:n hallitus rikkoo liittovaltion lakia estäessään lääkemaritutkimusta, laukovat tiedemiehet kanteessa, jolla haetaan nopeampaa toimintaa marihuanan kasvatusanomusten käsittelyyn.

21.7. jätetyssä kanteessa tutkijat vakuuttavat, että Washington kieltäytyy vastaamasta asiallisiin tutkimushankkeisiin ja viivyttää tutkimusta, joka voisi johtaa marihuanan käyttöön reseptilääkkeenä.

"Tarvitsemme pikaisesti vaihtoehtoisen lähteen lääketutkimukseen käytettävälle marihuanalle," sanoo  Massachusetts-Amherstin yliopiston lääkekasviprojektin johtaja Lyle Craker.

"NIDA:lla, National Institute on Drug Abuse, on tutkimuskäyttöön tarkoitetun marihuanan yksinoikeus. Monen tutkijan mielestä NIDA:n monopoli estää tarpeellisten tutkimusten tekemisen ajallaan," jatkaa Craker lausunnossaan.

Crakerin ohella haasteen takana ovat myös Psykedeelisten tutkimusten monitieteellisen liiton puheenjohtaja Rick Doblin ja Valerie Corral, yksi Santa Cruzissa Kaliforniassa toimivan Wo/Men's Alliance For Medical Marihuana -liiton perustajista.

"Potilaalle jokainen päivä tuo uusia vaivoja", hän sanoo lausunnossaan. Sen sijaan, että hallituksemme tarjoaisi lievitystä vakavasti sairaille amerikkalaisille, kieltää se tutkimuksen, jolla voitaisiin vapauttaa sairaat ja kuolevat yhteisömme jäsenet sellaisen hallinnon pelosta, joka leimaa lääketieteellisen avun rikollisena toimintana."

Kanteessa tuodaan esille perustelematon kolmen vuoden viive Massachusetts-Amherstin yliopiston hakemuksen käsittelyssä, jolla haettiin lupaa kasvattaa marihuanaa liittovaltion hyväksymiin tutkimuksiin.

Tutkijat haluavat hallituksen hyvksyvän vuosi sitten Chemic Laboratories -yrityksen anomuksen tuoda maahan 10 grammaa hollantilaista marihuanaa tutkimukseen, jossa tutkittaisiin vaporisaattorin käyttöä mahdollisena tapana hyödyntää polttamatta marihuanan lääkinnällisiä ominaisuuksia.

"Jokainen liittovaltion huumepoliisin, DEA:n, viivyttämä päivä tutkimusanomusten käsittelyssä on yksi päivä lisää, minkä potilaat joutuvat kärsimään tai vaarantamaan itsensä käyttäessään marihuanaa lääkkeenä", lausuvat anomuksen laatineet tiedemiehet.

Kaiken tutkimuskäyttöön tarkoitetun marihuanan täytyy tulla liittovaltion sopimusviljelykseltä Mississippiltä. Tutkijoiden mukaan tätä tuotetta on "epäsäännöllisesti saatavilla tutkijoiden käyttöön ja se on tunnettu lähinnä huonosta laadusta".