http://www.poliklinikka.fi/kipukanava/uutiset/0009968
Lähde: Poliklinikka.fi 21.9.2010

Kannabiksen lääkekäyttö on kiistelty aihe niin terveydenhuollossa kuin
politiikassa ja lainsäädännössäkin. Kannabiksen lääkekäytön hyödyistä
monien sairauksien hoidossa on saatu kuitenkin positiivisia
tutkimustuloksia, joita ei saisi jättää huomiotta.

Tuoreimmat tutkimustulokset tulevat Kanadasta, jossa kannabiksen
lääkekäyttöä tutkittiin pienellä kroonisista neuropaattisista kivuista
eli hermovauriokivuista kärsivien potilasryhmällä.

McGillin yliopistossa Montrealissa tehdyn tutkimuksen mukaan
kannabiksen poltto auttaa kroonisista neuropaattisista kivuista
kärsiviä potilaita lievittämällä kipuja, sekä parantamalla heidän
unensaantia ja –laatua.

Tutkimuksessa potilaat saivat polttaa kannabista kolme kertaa päivässä
viiden päivän ajan yhden koejakson aikana. Koejaksoja järjestettiin
yhteensä neljä ja ne olivat kokonaisuudessaan kestoltaan 14
vuorokautta. Potilaille annettu kannabismäärä oli alhainen (25
milligrammaa), ja se sisälsi 0 - 9,4 prosenttia
tetrahydrokannabinolinia (THC). Parhaat tulokset saatiin suurimmilla
THC-määrillä jo muutamassa päivässä. Pienemmillä annoksilla
vaikutukset eivät olleet yhtä merkittäviä.

Tutkijoiden mukaan tutkimus on tiettävästi ensimmäinen, jossa potilaat
ovat saaneet polttaa kannabista kotioloissa ja sen vaikutuksia on
monitoroitu päivittäin. Tyypillisimpiä tutkimuksessa esille nousseita
sivuoireita olivat päänsärky, kuivat silmät, kuumotuksen tunne
neuropaattisilla kipualueilla, huimaus, puudutuksen tunne sekä yskä.

”Potilaat, joita me seurasimme, kärsivät kivusta, jotka olivat
peräisin post-traumaattisista (esim. liikenneonnettomuus) tai
leikkauksen jälkeisistä hermostovaurioista, ja heitä ei oltu hoidettu
standardimenetelmillä. Tämänkaltaista kipua esiintyy (potilailla)
säännöllisemmin kuin ihmiset usein ymmärtävät, ja sen hoitoon ei ole
kuin muutamia toimivia keinoja. Tämänkaltaisille potilaille
lääkekannabiksen käyttö voi joskus olla heidän viimeinen toivo”,
tutkimusta johtanut Mark Ware toteaa.

Waren mukaan hänen tutkimuksensa onkin yksi askel eteenpäin, koska se
osoittaa jo pienillä kannabisannoksilla ja lyhyessä ajassa voivan
saavuttaa kipua lievittäviä vaikutuksia kroonisista neuropaattisista
kivuista kärsivien keskuudessa.

Tästä huolimatta Waren mukaan on tärkeää selvittää jatkotutkimuksilla
pidemmällä aikavälillä ja suuremmilla annoksilla lääkekannabiksen
vaikutuksia ja turvallisuutta.

Tutkimus julkaistiin Canadian Medical Association Journal-lehdessä
elokuun lopussa.