Lähde: CENTER FOR MEDICINAL CANNABIS RESEARCH
Report to the Legislature and Governor of the State of California
presenting findings pursuant to SB847 which created the CMCR and
provided state funding 11.2.2010
http://www.cmcr.ucsd.edu/CMCR_REPORT_FEB17.pdf

Suomalaisten terveydenhoidon edustajien julkisuudessa esittämät
lausunnot lääkekannabiksesta tuovat esille sen, millainen
asenteellinen tietämättömyys asiasta edelleen vallitsee jopa
ammatti-ihmisten keskuudessa. Yleinen perustelu kielteiselle
suhtautumiselle on, ettei siitä löydy tarpeeksi tutkimustietoa.

Kaliforniassa hyväksyttiin lääkekannabiksen käyttö vuonna 1996
kansanäänestyksellä. Silloinen USA:n presidentti Clinton asetti
Institute of Medicine -tutkimuslaitoksen selvittämään lääkekannabiksen
asemaa ja sen hetkistä tutkimustietoa. Tarkoituksena oli heikentää
Kalifornian lääkekannabislainsäädännön ja yleensä lääkekannabiksen
puolesta puhuvien   asemaa.

IOM:n tutkijat päätyivät johtopäätöksenään siihen, että cannabis on
turvallinen ja tehokas lääkeaine ja sen tutkimusta on syytä jatkaa.
(MARIJUANA AND MEDICINE. Assessing the Science Base 1999.
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=6376)

Liittovaltio ei välittänyt IOM:n tuloksista ja on kieltäytynyt
toteuttamasta siinä esitettyjä suosituksia. Myös USA:n huumepoliisin
päälliköt ja valkoisen talon huumetoimiston johtaja, ns. huumetsaari,
ovat julkisissa lausunnoissaan yrittäneet asettaa lääkekannabiksen
kyseenalaiseksi vaikka samalla tivanneet tutkimustietoja.

The Center for Medicinal Cannabis Research (CMCR) perustettiin vuonna
2000 Kalifornian yliopiston yhteyteen tutkimaan lääkekannabiksen, jopa
poltetun marihuanan, käyttämistä lääkkeenä vastaamaan kysymykseen onko
marihuanalla lääkinnällistä arvoa.

CMCR on hyväksynyt 15 kliinistä tutkimusta sekä 4 kliinistä tutkimusta
edeltävää tutkimusta. CMCR:n tutkimukset keskittyvät IOM:n raportissa
yksilöityihin sairauksiin ja vaivoihin, joihin kannabiksesta voisi
olla hyötyä.

Neljässä CMCR:n tutkimuksessa on saatu näyttöä siitä, että
kannabiksella on kipuja lieventävää vaikutusta joko fyysisistä
vammoista johtuviin sekä hermoperäisiin kiputiloihin. Tulokset ovat
sikäli huomionarvoisia, että kannabis on tuonut lievitystä sellaisille
potilaille, jotka eivät ole saaneet apua normaalista lääkityksestä.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että kannabinoidilääkitys tarjoaa
kivunlievitykseen uuden mekanismin, jota perinteiset kivunlievittäjät
eivät hyödynnä.

Hermokipujen lisäksi CMCR on tukenut MS tautiin liittyvän
lihaskouristelun tutkimusta. Tällainen lihaskouristelu voi olla
kivuliasta ja vammauttaa ihmisen eikä nykyinen lääkitys tarjoa apua
riittävästi. Tutkimusten mukaan kannabis vähentää kouristelua enemmän
kuin käytössä olevan normaali lääkitys.

Lisäksi CMCR on rahoittanut tutkimuksia, joissa on tutkittu miten
kannabis vaikuttaa uneen ja ajokykyyn, diabeteksen aiheuttamiin
raajakipuihin sekä vaporisaattorin käyttämiseen kannabiksen
annostelussa.

Kuusi CMCR:n tutkimuksista on julkaistu tai ollaan juuri julkaisemassa
arvovaltaisissa lääketieteellisissä julkaisuissa, mikä on saanut
aikaan runsaasti kansainvälistä julkisuutta tutkijoilta,
tiedotusvälineiltä ja suurelta yleisöltä. Tutkimustulokset ovat
saattaneet yhteen kansainvälistä tutkijayhteisöä sekä lisänneet
tieteellistä keskustelua kannabiksen lääkekäytöstä.

CMCR:n syöpätutkimukset ovat toistaiseksi epäonnistuneet, koska eivät
ole saaneet potilaita kokeisiin. Tämä johtuu siitä, ettei
tutkimuslaitos kykene takaamaan lääkinnän jatkumista kokeen jälkeen,
jos potilas kokee hyötyvänsä siitä. Toisaalta monet potilaat
Kaliforniassa käyttävät jo kannabista syövän hoitoon.

CMCR:n tutkimustulokset antavat vahvan tieteellisen perustan, jonka
pohjalta poliitikot ja suuri yleisö voivat keskustella näiden aineiden
käytöstä lääkinnässä ja terveydenhoidossa.