Lähde: Should Burden of Disease Estimates Include Cannabis Use as a

Risk Factor for Psychosis?

PLoS Medicine 29.9.2009

http://www.plosmedicine.org/article/info:doi%2F10.1371%2
Fjournal.pmed.1000133

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/
090929012259.htm

 

Jos kannabiksella on vaikutusta psykoosien ja skitsofrenian

esiintymiseen, tulisi tämä vaikutus selvittää ja arvioida kannabiksen

käytön vaikutus kansanterveyteen, koska muuten jäämme retoriikan

varaan tässä keskustelussa.

 

Australiassa tutkijat sisällyttivät kannabiksen kansanterveyteen

vaikuttavien riskitekijöiden ja sairauksien kansallisessa

tutkimuksessaan. Kannabiksen vaikutusta arvioidessaan tutkijat

olettivat, että todistusaineisto olisi tarpeeksi pätevä osoittamaan

yhteyden kannabiksen käytön ja psykoosien, itsemurhien ja

auto-onnettomuuksien välillä.

 

"Jopa oletettuamme, että kyseessä olisi syy-seuraus suhde, ei kannabis

ole iso tekijä Australialaisten tautikuormituksessa, sillä se

aiheuttaa vain 0,2% kaikesta kuormituksesta, mikä tekee 10% kaikkien

laittomien huumeiden aiheuttamasta kuormituksesta", toteaa

tutkijaryhmä.

 

"Tällaisten arvioiden tekeminen on tärkeää julkisen hallinnon

kannalta, koska jos emme onnistu sellaisten laadinnassa, perustuu

julkinen keskustelu perusteettomiin arvioihin."