Suomen johtava terveysviranomainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suomensi ensimmäistä kertaa ohjeet vähemmän haitalliselle kannabiksen käytölle.

Vihdoinkin THL tekee kannabiksen osalta sellaista, joka viranomaisen tehtäviin kuuluu eli neuvoo terveellisempiin käytäntöihin. Tämä on Suomessa viranomaistaholta aivan uusi avaus, sillä aikaisemmin kannabista on julkisuudessa käsitelty lähinnä rikosoikeudellisena ongelmana. Vertailun vuoksi, tässä Suomen kannabisyhdistyksen vuonna 1995 julkaisema tiedote "Jos käytät kannabista... tai jos et".


 

THL EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN UUTISKIRJE, 8/2017

10 neuvoa kannabiksen käytön haittojen vähentämiseen

Alkoholinkäytön riskirajat ovat tuttuja meille suomalaisille. Moni tietää, mitkä ovat viikkojuomisen riskirajat, mikä on kertajuomisen suositeltu maksimimäärä tai missä olosuhteissa alkoholia ei tulisi nauttia lainkaan. Kannabiksen kaupan ja käytön tullessa lailliseksi Kanadassa ja useissa Yhdysvaltain osavaltioissa tarve samankaltaiselle käyttöinformaatiolle lisääntyy. Myös maissa, joissa kannabiksen käyttö on laitonta, on hyvä olla tietoinen tähän liittyvästä keskustelusta.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on ensi kertaa koonnut neuvoja myös kannabiksen matalamman riskin käyttöön (Lower-Risk Cannabis Use Guidelines; LRCUG). Neuvot perustuvat systemaattisen kirjallisuuskatsaukseen, joka on julkaistu heinäkuussa American Journal of Public Health -lehdessä. Tutkijat päätyivät esittämään olemassa olevaan tutkimukseen perustuen kaikkiaan 10 neuvoa, jotka on esitelty lyhyesti alla. Kunkin suosituksen lopuksi on esitetty arvio olemassa olevan tutkimusnäytön asteesta. Arvio viittaa olemassa olevan tutkimuksen määrään tai laatuun kyseisestä asiasta. 

Katsauksessa annetut 10 neuvoa kannabiksen matalamman riskin käytölle:

  1. Tehokkain tapa välttää kannabiksen käytön haittoja on pidättäytyä sen käytöstä. [Näytön aste: ei tarvita] 
  2. Mitä myöhemmin kannabiksen käyttö aloitetaan, sitä vähemmän riskejä. Nuorena aloitetulla intensiivisellä käytöllä on yhteys useisiin terveydellisiin ja sosiaalisiin haittoihin. Nuorena aloitetulla on yhteys useisiin terveydellisiin ja sosiaalisiin haittoihin. Selvimmin tämä näkyy ennen aikuisikää säännöllisen ja runsaan kannabiksenkäytön aloittaneilla. Preventiossa tulee pyrkiä käytön ehkäisyn lisäksi aloittamisen myöhentämiseen. [Näytön aste: merkittävä] 
  3. Korkeat THC-pitoisuudet ovat yhteydessä korkeampiin mielenterveyden ja käytösongelmien riskeihin. Käyttäjien tulisi tietää käyttämänsä kannabiksen laatu ja koostumus; käyttäjien kannattaa suosia matalampien THC-pitoisuuksien tuotteita ja tuotteita, joissa toisen vaikuttavan aineen CBD:n (kannabidioli) määrä suhteessa THC:n määrään on korkea. [Näytön aste: merkittävä]
  4. Synteettisten kannabinoidien käyttöä tulee välttää, sillä niihin liittyy nykytiedon valossa vakavia ja akuutteja terveysriskejä, jopa kuolemanvaara. [Näytön aste: rajallinen]
  5. Kannabiksen käyttäjien kannattaa polttamisen sijaan suosia muita käyttötapoja (esim. vaporisaattorit ja syötävät tuotteet), sillä säännöllinen kannabiksen polttaminen vaikuttaa haitallisesti hengityselimiin. [Näytön aste: merkittävä]
  6. Kannabiksen käyttäjien tulisi välttää käyttötapaa, jossa savua hengitetään mahdollisimman syvään ja pidetään keuhkoissa mahdollisimman pitkään, sillä tämä lisää toksisten ainesosien päätymistä keuhkoihin. [Näytön aste: rajallinen]
  7. Tiheä tai intensiivinen (päivittäinen tai lähes päivittäinen) kannabiksen käyttö kasvattaa riskiä useisiin terveydellisiin ja sosiaalisiin haittoihin. Jos kannabista käyttää, niin sitä tulisi käyttää korkeintaan satunnaisesti tai harvakseltaan (esim. vain kerran viikossa). [Näytön aste: merkittävä]
  8. Kannabiksen vaikutuksen alaisena ei saa ajaa. Ajoneuvon kuljettamisesta tulee pidättäytyä vähintään kuusi tuntia käytön jälkeen, mutta vaadittava aika voi olla myös huomattavasti tätä pidempi. [Näytön aste: merkittävä]
  9. On ihmisryhmiä, joiden tulisi varovaisuuden nimissä pidättäytyä kokonaan kannabiksen käytöstä sen korkeampien riskien vuoksi. Tällaisia ryhmiä ovat raskaana olevat naiset, psykooseista kärsineet, päihdeongelmaiset ja muuten päihdeongelmille henkilö- tai perhehistoriansa vuoksi muita alttiimmat ihmiset. [Näytön aste: merkittävä]  
  10. Käyttäjille suunnatussa viestinnässä ja päihdepolitiikassa kannattaa kiinnittää huomiota riskien kasautumiseen. On todennäköistä, että yllä kuvattujen riskikäyttäytymisen muotojen esiintyminen yhdessä lisää haittojen riskiä enemmän kuin erikseen: esimerkiksi nuorena aloitettu runsas vahvan (korkea THC-pitoisuus) kannabiksen käyttö lisää suhteessa enemmän sekä kroonisia että akuutteja ongelmia.[Näytön aste: rajallinen]

 

kehittämispäällikkö
Tuukka Tammi, THL

Lähde:

Benedikt Fischer, Cayley Russell, Pamela Sabioni, Wim van den Brink, Bernard Le Foll, Wayne Hall, Jürgen Rehm, and Robin Room (2017). Lower-Risk Cannabis Use Guidelines: A Comprehensive Update of Evidence and Recommendations. American Journal of Public Health (AJPH), published online 12.7.2017. http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2017.303818