Linkki tutkimukseen:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311234/

Saksalais-kanadalainen tutkijaryhmä on julkaissut tutkimuksen, jossa on vertailtu tupakan, kannabiksen, alkoholin ja muiden huumeiden turvallisuutta. Turvallisuuden mittariksi he ovat valinneet tyypillisen käyttöannoksen suhteen tappavaan annokseen. Tutkimuksen lopputulos on, että tällä tavalla mitattuna alkoholi ja tupakka kuuluvat korkean riskin päihteisiin, kun taas kannabis on matalan riskin päihde.

Koska kannabisyhdistystä on syytetty liian puolueellisen tiedon julkaisemisesta, pitää lisätä tähän ettei kannabiksen haitallisuutta yleensäkään perustella yliannostusriskillä, vaan skitsofreniariskillä, joka tosin sekin lienee suurempi alkoholin tapauksessa.

 

Stara 24.2.2015
http://www.stara.fi/2015/02/24/alkoholi-114-kertaisesti-tappavampi-kuin-kannabis/


Tutkimus: Kannabis 114 kertaa turvallisempaa kuin alkoholi


Lehtien otsikoihin on noussut tutkimus, jonka mukaan alkoholi on jopa 114 kertaa tappavampi aine ihmiselle kuin kannabis. Nature-tiedejulkaisun sivuilla on äskettäin raportoitu tutkimuksesta, jonka mukaan alkoholi tappaa 114 kertaisesti verrattuna kannabikseen.

The Washington Post -lehti uutisoi, että tutkimuksessa on vertailtu alkoholin, heroiinin, kokaiinin, tupakan, ekstaasin, metamfetamiinin ja kannabiksen vaikutuksia elimistöön. Tutkimuksessa on käytetty jokaisen päihdeaineen kohdalla annosyksikköä, joita käyttäjät yleisimmin käyttävät.

Alkoholin kohdalla tulokset olivat kiistattomat. Tutkimuksen mukaan alkoholi oli moninkertaisesti tappavampi kuin muut päihdeaineet. Alkoholin jälkeen tappavimmat päihteet olivat heroiini ja kokaiini. Marijuana oli vähiten vaarallisin ihmisen hengelle.

Annosten lukumäärien vertailut osoittavat, että siinä missä marijuana olisi ihmiselle hengenvaarallinen, olisi alkoholi tappanut ihmisen 114 kertaisesti. Pieni määrä alkoholiannoksia aiheutti myrkytystilan, kun taas muissa päihdeaineissa annokset eivät olleet vielä hengenvaarallisia. Kyseisen tutkimuksen tuloksista laadittu raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Nature.com -julkaisun Scientific Reports -osiossa.