Suomen kannabisyhdistys ry:n kannanotto rankaisemisen lopettamiseksi

Helmikuussa 2018  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen ja Tuukka Tammi avasivat keskustelun huumausaineiden käytön rangaistavuudesta luopumisesta. He totesivat blogi-kirjoittuksessaan: ”Käytön rangaistavuudesta luopumista tukevat monet kansainväliset järjestöt, kuten WHO ja Global Commission on Drug Policy, jotka esittävät, että huumeiden käyttöön tulisi puuttua muutoin kuin käyttäjiä rankaisemalla. Tämä koskisi kaikkia huumausaineita.

Seuraukset kohtuuttomia 

Huumeiden käyttö rangaistaan käyttörikoksena, josta käytännössä seuraa sakkorangaistus sekä paljon muuta ikävää. On mahdollista, että tästä voi selvitä huomautuksella, mutta se on erittäin harvinaista vastoin lainlaatijan tarkoitusta. Käytännössä käyttörikosesta seuraa lähes aina sakko. Mutta sakko on vain osa seurauksia. Yleensä seurauksena on myös nöyryyttävä kotietsintä sekä myös huomautustapauksissakin huumemerkintä poliisin tietojärjestelmään. Tämä merkintä säilyy siellä 5-10 vuotta.

Tämä merkintä voi tuhota nuoren ja myös vanhemman henkilön tulevaisuuden suunnitelmat, kun henkilö hakee opiskelupaikkaa tai työtä, joita varten tarvitaan rikostaustaselvitys. Tämä on täysin kohtuutonta. Yksi käry pelkästä kannabiksesta voi merkitä tulevaisuuden murentumista.

Kasvava osa väestöstä kriminaaleja

Kannabis on yleisin laiton huume, jota jo 40 % nuorista aikuisista on ainakin kokeillut. Meille on siis kasvamassa väestö, josta suuri osa on kriminaaleja. Tämä on kestämätöntä jo lain kunnioituksen takia. Em. huumemerkinnän takia  voidaan menettää lahjakkaiden ihmisten työpanos ja edesauttaa syrjäytymistä.

Rankaisemisesta tulisi luopua

Huumeet, myös kannabis voivat aiheuttaa yksilölle terveydellistä ym. haittaa. Mutta kuten alkoholinkin tapauksessa, suurin osa käytöstä on kohtuukäyttöä, josta ei käyttäjälle seuraa juurikaan haittoja. Miksi siitä pitää rangaista rikoslaissa. Jos käyttö aiheuttaa terveydellisiä tai muita haittoja, henkilö tarvitsee terveydellistä tai sosiaalista apua. Rikosoikeudelliset seuraamukset vain pahentavat tilannetta.

Suomen kannabisyhdistys ry. on 27-vuotisen toimintansa aikana jatkuvasti todistanut sitä, miten kannabiksen käytön kriminaaliseuraukset ovat aiheuttaneet ihmisille suuria ongelmia opiskelussa, työelämässä, parisuhteessa ja sosiaalisessa elämässä. Olisi jo aika lopettaa tämä ja siirtyä haittoja vähentävään politiikkaan. Rankaisemisen pitäisi loppua ja suunnata voimavarat terveys- ja sosiaalitoimen vahvistamiseen eikä pössyttelijöiden jahtaamiseen.

Huumausaineen käyttörikoksesta tulisikin luopua kokonaan tai rajoittaa se sellaisiin tapauksiin, jossa henkllö käyttää huumeita siten, että se altistaa muita tälle käyttölle tai antaa lapsille ja nuorille väärän viestin. Esimerkiksi huumeiden käyttö koulujen ja päiväkotien läheisyydessä olisi rangaistavaa.

Kotikasvatus rinnastettava käyttöön

Kun kannabiksen viljeleminen huumeeksi kriminalisoitiin, lakiin tuli valuvika, joka tulisi korjata. Kannabiksen suurimuotoinen viljely myyntiin ja pienimuotoinen viljely omaan käyttöön ovat aivan eri asioita. Ns. kotikasvatus omaan käyttöön tulisikin rinnastaa käyttörikokseen eikä rangaista huumerikoksena. Kotikasvattajien tuomitseminen huumausainerikoksesta tuo vielä lisäongelmia em. ongelmien lisäksi, vaikka siinäkään ei ole muuta rikoksen kohdetta kuin kasvattaja itse. Kotikasvatus on myös ainoa huumerikollisuuden muoto, joka ei tue järjestäytynyttä rikollisuutta. Huumeiden käytöstä rankaisemisen luopumisen tulisi myös tarkoittaa luopumista omaan käyttöön tapahtuvan viljelyn rankaisemisesta.

Laillistamiskeskusteluun kannattaa valmistautua

Kannabiksen asema on nopeasti muuttumassa. Kannabis on jo laillistettu tai sitä ollaan laillistamassa USA:n osavaltioissa, Kanadassa, latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa. Kehityksen suunta on selvä: kannabis ei ole vaarallinen huume ja sen laillinen tuotanto ja myynti mahdollistaa verotuksen, laadun, sääntelyn, liiketoiminnan ja haittojen vähentämisen toisin kuin nykyinen rikollisten pyörittämä vastuuton suuria voittoja tuottava toiminta. Vaikka perusteellinen kannabiksen laillisen aseman uudelleenarviointi ei Suomessa ole vielä ajankohtainen, niin muiden maiden laillistamisista saatuja kokemuksia on syytä seurata ja valmistautua keskusteluun kannabiksen laillistamisesta myös Suomessa. Mieluummin ennen kuin liian myöhään

Suomen kannabisyhdistys ry:n kevätkokous 22.4.2018