Marihuanamyytit

Paul Hager
Indiana Civil Liberties Union

Suomensi Antti Anonyymi
Ajan tasalle päivitti Kapteeni Happo


Aloitamme tässä lehdessä kannabikseen liittyvien myyttien esittelyn. Aloituksena toimikoon Paul Hagerin tusinan marihuanamyytin esittely. Seuraavissa numeroissa käymme ne läpi perusteellisesti - yleensä numerossa myytti pari. Pyrimme keräämään asiasta mahdollisimman objektiivista tietoa ja käyttämään alan asiantuntijoita. Toivomme myös lukijoiden kommentteja, joita voimme liittää mukaan. Kommentit osoitteella:

Suomen kannabisyhdistys
Sorvaajankatu 9
00880 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen sky@sky.org. Tavoitteemme on oikea tieto!

1. Marijuana aiheuttaa aivovaurioita

Kuuluisin tutkimus, jonka väitetään todistavan aivovaurioväitteen, on tri Robert Heathin apinatutkimus, joka tehtiin 1970-luvun lopulla. Tutkimusta arvioi huomattava tiedemiespiiri lääketieteen instituutin ja kansallisen tiedeakatemian sponsoroimana. Heidän tutkimuksensa julkaistiin nimellä "Marijuana and health" vuonna 1982. Heathin tutkimusta arvosteltiin terävästi riittämättömästä koe-eläinten määrästä (vain neljä apinaa), kykenemättömyydestä tuottaa yleispäteviä tuloksia sekä normaalin hermostorakenteen tulkitsemisesta "vaurioituneeksi" väärin perustein. Marijuanan käyttäjien parissa tehdyt tutkimukset eivät ole tuottaneet todisteita aivovaurioiden esiintymisestä. Mainittakoon American Medical Associationin ammattilehdessä JAMA:ssa julkaistut kaksi tutkimusta vuodelta 1977, joissa ei havaittu aivovaurioita marijuanan aktiivikäyttäjissä. Samana vuonna AMA julkisti virallisesti myönteisen kantansa marijuanan laillistamiseen. Sellaista tuskin voisi odottaa, jos AMA:n käsityksen mukaan marijuana vahingoittaisi aivoja.

2. Marijuana heikentää hedelmällisyyttä

Tämä väite perustuu pääasiassa tri Gabriel Nahasin kudostutkimuksiin petrimaljoissa ja tutkimuksiin, joissa annettiin koe-eläimille lähes tappavia annoksia kannabinoideja (ts.marijuanan päihdyttäviä ainesosia). Nahasin yleistykset petrimaljoista eläviin ihmisiin on torjuttu tiedeyhteisön piirissä kelvottomina.

3. Marijuana on "portti" kovempiin aineisiin

Tämä on yksi sitkeimpiä myyttejä. Elävän elämän esimerkki siitä, mitä tapahtuu marijuanan ollessa vapaasti tarjolla, löytyy Alankomaista. Marijuana dekriminalisoitiin käytännössä Alankomaissa 1970-luvulla, mistä lähtien kovien huumeiden (heroiinin ja kokaiinin) käyttö on vähentynyt suuressa määrin. Jos marijuana todella olisi "portti kovempiin aineisiin", kovien huumeiden käytönhän olisi pitänyt lisääntyä. Havaintoja vastaavasta "negatiivisesta porttivaikutuksesta" on tehty myös Yhdysvalloissa: 1970-luvun alussa tehdyt tutkimukset osoittivat negatiivista korrelaatiota marijuanan ja alkoholin käytön välillä. Rand Corporationin tutkimus vuodelta 1993 vertaili huumeiden käyttöä USA:n eri osavaltioissa. Se osoitti, että osavaltiot, joissa marijuanaa oli helpommin saatavilla - ts. osavaltiot, joissa lainsäädäntö on lievempi - kovien huumeiden käyttö ensiaputilastoilla mitattuna oli vähäisempää kuin osavaltioissa, joissa lainsäädäntö oli tiukempi. Lyhyesti sanottuna, tiede ja käytännön kokemukset osoittavat, että marijuanalla on taipumus korvata paljon vaarallisempia kovia huumeita, kuten alkoholi, kokaiini ja heroiini.

4. Marijuana heikentää vastustuskykyä

Kuten hedelmällisyystutkimusten tulokset, tämäkin väite perustuu koe-eläimille annettuihin erittäin suuriin kannabinoidiannoksiin. Ihmisillä tätä ei ole pystytty osoittamaan. Kiinnostavaa sinänsä, kaksi vuonna 1978 ja yksi vuonna 1988 tehty tutkimus osoitti, että hasis ja marijuana saattoivat jopa voimistaa elimistön vastustuskykyä tutkituissa ihmisissä.

5. Marijuana on paljon vaarallisempaa kuin tupakka

Poltettu marijuana sisältää suunnilleen saman määrän karsinogeenejä kuin vastaava määrä tupakkaa. On muistettava, että ahkera tupakoitsija polttaa paljon enemmän tupakkaa kuin ahkera marijuanankäyttäjä marijuanaa. Tämä johtuu siitä, että poltettu tupakka 90% addiktiopotentiaaleineen on suurin riippuvuuden aiheuttaja kaikista huumeista, marijuanan aiheuttaessa lievemmän riippuvuuden kuin kahvi. Kaksi muuta tekijää ovat tärkeitä. Ensinnäkin, huumeidenkäyttövälineet kieltävä lainsäädäntö (USA:ssa) tekee karsinogeenejä suodattavat vesipiiput laittomiksi ja vaikeuttaa näin turvallisempaa polttamista. Toiseksi, jos kannabis olisi laillista, olisi edullisempaa käyttää bhangin (perinteinen juoma Lähi-Idässä) tai marijuanateen kaltaisia kannabisjuomia, jotka ovat täysin karsinogeenittömiä. Ero on huikea verrattuna savuttomiin tupakkatuotteisiin, kuten nuuskaan, joka aiheuttaa suu- ja kurkkusyöpää. Kun kaikki nämä tosiasiat huomioidaan, voidaan selvästi havaita asian olevan päinvastoin: marijuana on paljon turvallisempaa kuin tupakka.

6. Laillinen marijuana aiheuttaisi tuhoa maanteillä

Vaikkakin marijuana päihteenä käytettynä heikentää suorituskykyä alkoholin tapaan, tutkimukset marijuanan vaikutuksesta auto-onnettomuustilastoihin vihjaavat, että marijuana ei olisi yhtä vaarallista kuin alkoholi. Kun satunnainen ryhmä kuolemaan johtaneiden auto-onnettomuuksien uhreja tutkittiin, aluksi havaittiin marijuanan liittyneen suhteessa yhtä moneen onnettomuuteen kuin alkoholin. Toisin sanoen, marijuanan vaikutuksen alaisena olleiden kuskien määrä suhteessa marijuanan käyttäjien määrään yhteiskunnassa oli lähellä alkoholin vaikutuksen alaisena olleiden kuskien määrään suhteessa alkoholin käyttäjien määrään yhteiskunnassa. Lähempi tutkimus kuitenkin paljasti, että 85 prosenttia marijuanan vaikutuksen alaisena olleista oli myös nauttinut alkoholia. Pelkästään marijuanan vaikutuksen alaisena olleiden suhde oli paljon alhaisempi kuin pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisena olleiden. Tätä havaintoa tukevat monet muut, täysin toisenlaisia menetelmiä hyödyntäneet tutkimukset. Esimerkiksi, taloudellinen analyysi marijuanan käytön dekriminalisoinnin vaikutuksista osoitti, että osavaltiot, joissa marijuanan käytöstä annettavia rangaistuksia oli alennettu, marijuanan käyttö kohosi alkoholinkulutuksen kustannuksella, minkä seurauksena vakavien liikenneonnettomuuksien määrä väheni.

7. Marijuana "latistaa" aivokäyrää

Tämä on silkka valhe, jonka Partnership for a Drug-Free America on pannut liikkeelle. Muutama vuosi sitten he pyörittivät TV-mainosta, jossa näytettiin ensin normaali aivokäyrä ja sen jälkeen "marijuanan vaikutuksen alaisena" olevan 14-vuotiaan "lattea" aivokäyrä. Kun tutkijat soittivat TV-yhtiöihin valittaakseen mainoksesta, sen näyttäminen lopetettiin. Vaikuttaa siltä, että Partnership for a Drug-Free America väärensi "marijuana-aivokäyrän". Todellisuudessa marijuana lievästi lisää alfa-aaltoja. Alfa-aallot liitetään usein mietiskeleviin ja rentoutuneisiin tiloihin, jotka puolestaan liitetään ihmisen luovuuteen.

8. Marijuana on nykyään voimakkaampaa kuin ennen

Tämä myytti on seurausta virheellisestä tutkimusmateriaalista. Väitteen esittäneet tutkijat perustivat väitteensä poliisin 1970-luvulla takavarikoimien marijuana-erien todettuihin THC-pitoisuuksiin. Väärät säilytysolosuhteet aiheuttivat tuolloin kuitenkin sen, että marijuanan THC-pitoisuus heikkeni ratkaisevasti jo ennen kuin minkäänlaisia kemiallisia analyysejä ehdittiin suorittaa. Samoihin aikoihin suoritetut riippumattomat tutkimukset osoittavat, että 1970-luvun alussa tyypillinen "katu"-marijuana oli yhtä voimakasta kuin nykyäänkin. Itse asiassa kaikkein voimakkainta kannabiksen muotoa myytiin USA:ssa laillisesti 1920- ja 1930-luvuilla lääkealan yrityksen Smith-Kleinin toimesta nimikkeellä American Cannabis.

9. Marijuana heikentää välimuistia

Tämä on totta, mutta harhaanjohtavaa. Kun alkoholi vaikuttaa motoriikkaan, marijuana vaikuttaa keskittymiskykyyn. Kaikki keskittymiskyvyn häiriöt katoavat vaikutuksen loputtua. Vaikutus välimuistiin liitetään yleensä tri Heathin apinaraukkoihin pyrkimyksenä antaa vaikutelma, että tila olisi pysyvä.

10. Marijuana kerääntyy elimistöön kuten DDT

Tämäkin on totta, mutta harhaanjohtavaa. Kannabinoidit ovat samalla tavalla rasvaliukoisia kuin lukemattomat ravintoaineet ja myöskin eräät myrkyt kuten DDT. Esimerkiksi tärkeä A-vitamiini on rasvaliukoinen, mutta marijuanan kieltämisen kannattajat eivät tätä vertausta koskaan tee.

11. Marijuanan savussa on yli 1000 kemikaalia

Taas totta, mutta harhaanjohtavaa. Science-lehden numeron 31.8.1990 mukaan paahdetussa kahvissa esiintyvistä yli 800 kaasuuntuvasta kemikaalista vain 21 on testattu eläimillä ja 16 niistä aiheutti syöpää jyrsijöissä. Kuitenkin kahvi on laillista ja sitä pidetään melko turvallisena.

12. Kukaan ei ole kuollut marijuanan yliannostukseen

Tämä on totta. Se on otettu mukaan, jotta nähtäisiin pysyitkö tarkkaavaisena. Eläinkokeet ovat osoittaneet, että tappavat kannabinoidiannokset ovat erittäin suuria. Tiedemiehet ovat arvioineet huumaavan kannabinoidiannoksen suhteen tappavaan annokseen olevan 1:40000. Toisin sanoen, yliannostuskuolema edellyttäisi huumaavan annoksen 40000-kertaistamista. Alkoholilla vastaava suhde vaihtelee 1:4:n ja 1:10:n välillä. On helppoa ymmärtää, miksi yli 400 ihmistä kuolee Suomessa vuosittain alkoholin yliannostukseen eikä kukaan kuole marijuanan yliannostukseen.


Lähteet:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Paluu pääsivulle