INCB ja kansainvälinen reefer madness

International Narcotics Control Board (INCB) on USA:n julistaman ja YK:n autorisoiman kansainvälisen huumesodan byroo, jonka tehtävänä on valvoa huumesopimusten noudattamista tosin vailla rankaisuvaltaa sopimuksen rikkojia kohtaan.

Uusimmassa vuosiraportissaan INCB käy jälleen kerran lääkekannabiksen kimppuun ja vielä tismalleen samalla argumentilla kuin viimeiset kymmenen vuotta: jos kannabiksella on lääkinnällisiä ominaisuuksia niin ne pitäisi saattaa INCB:n tietoon (62). INCB:llä ei ilmeisesti ole resursseja lukea alan julkaisuja edes ilmaiseksi netissä. Tai sitten puuttuu halua.

(Tekstin kursivoidut numerot viittaavat INCB:n vuosiraportin kappalejaotteluun.)

INCB:n valtuuksiin ei kuulu puuttua valtioiden tekemiin päätöksiin jos ne on tehty kansainvälisten huumesopimusten puitteissa. INCB:n raportissa (63) tuodaan esille vuoden 1961 huumausaineyleissopimukseen kirjattu artikla 23, jossa kehotetaan kannabiksen viljelyn alueellaan sallivien valtioiden perustamaan tarkoitusta varten toimisto ja lähettämään tiedot saadusta sadosta YK:lle. Kannabiksen viljelyn aloittaminen ei ole sen vaikeampaa!

INCB:n puuttuminen Kanadan lääkekannabispolitiikkaan (415) osoittaa YK:n elimen poliittisuuden. INCB ei mainitse sanallakaan Suomen lääkekannabislaista vaikka muuten kertoo vierailustaan Suomessa (186-187). Kanadan naapurissa USA:ssa jo 14 osavaltiota sekä pääkaupunki Washington hyväksyy lääkekannabiksen, joissa on yli 2000 jakelupistettä ja Los Angelesissa sitä saa jopa 24/7 automaateista. Israel on myös lääkekannabiksen hyväksynyt valtio, jossa ohjelma laajenee koko ajan ilman minkäänlaista kohua.

Kanadan lääkekannabisohjelma ei ole kahdeksan vuoden toiminta-aikana herättänyt kohua varsinkin kun vertaa tilannetta Kaliforniassa käytävään keskusteluun. Kanadassa on vallassa oikeistohallitus, joka osana konservatiivista ohjelmaansa on koventamassa huumepolitiikkaa. Tämä on INCB:ltä selvä kannanotto valtion sisäisiin asioihin ja yritys horjuttaa maassa hyväksytyn lääkekannabisohjelman laillista asemaa.

INCB:n jyrkkää kannabisvastaista linjaa kuvaa se, kuinka raportissa kiitellään Britannian hallituksen päätöstä uudelleenluokitella kannabis (672). Tämä hätäinen ja tieteellisten neuvonantajien ohjeiden vastainen päätöshän tehtiin skunk-hysterian vallassa, mitä raportti kertaa. Tuon päätöksen perusteluna ei ollut mitään uutta tutkimustietoa ja kannabiksen kokeilu nuorten keskuudessa oli jo alkanut laskea.

Tuoreessa Addiction-lehden numerossa Bristolin yliopiston tutkijat kertaavat Britannian hallituksen päätöstä suhteessa tieteelliseen tutkimukseen. Vaikka lööppien perusteella voisi luulla aivan muuta, ei viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ole tullut mitään uutta todistusaineistoa, jonka perusteella edes ”skunk-lajikkeet” voitaisiin todeta syyllisiksi mielenterveysongelmiin tai psykooseihin.

Huumesodan ideologia ja ihmisoikeudet

Raportissa ollaan huolissaan Spice tuotteista ja kohdassa 245 kerrotaan, kuinka niistä löydetyt synteettiset kannabinoidit on kehitetty lääketehtaiden laboratorioissa kannabinoidijärjestelmän tutkimiseen. Tieteelliset kriteerit täyttäviä ihmiskokeita ei ole tehty mutta eläinkokeiden perusteella monet kehitetyistä aineista ovat vahvempia kuin luonnossa kehittyneet aineet, siis jopa ”skunk”.

Mutta INCB ei kerro siitä, että lääkeyhtiöt kehittivät näitä aineita, koska eivät kieltolain takia voi tutkia THC:llä. Spice on kieltolain tuote ja tuotteen suosiota lisää se, ettei se haise huumekoiran nokkaan eikä näy huumetesteissä. Yleensäkin lääkeaineiden käyttö huumaantumiseen ja niistä johtuvat kuolemantapaukset (kuuluisin tapaus on Michael Jackson) on monissa maissa yleisempää kuin ns. laittomat huumeet. Kannabiksen kieltolaki on aiheuttanut vääriä mielikuvia turvallisista pillereistä ja vaarallisesta ruohosta.

INCB varoittelee paternalistiseen tyyliinsä, että jo yksi huumekokeilu voi johtaa loukkaantumiseen, yliannostukseen tai pidätykseen (esipuhe s. iii). INCB sivuuttaa sen, että nämä haitat johtuvat kieltolaista ja sen täytäntöönpanosta.

Etelä-Amerikkaa käsittelevässä jaksossa arvostellaan Argentiinassa, Brasiliassa, Kolumbiassa, Meksikossa ja USA:ssa (453) tehtyjä liberalisointialoitteita varsinkin kannabiksen käytön suhteen. INCB jopa erikseen harmittelee sitä, että ”vaikutusvaltaiset henkilöt, joihin kuuluu entisiä korkean tason poliitikkoja, ovat julkisesti kannattaneet näitä aloitteita”.

Mutta raportissa ei sanallakaan viitata huumesodan korkeisiin inhimillisiin kustannuksiin Etelä-Amerikassa, joista esimerkiksi Meksikon tapahtumat olisivat muussa yhteydessä YK:n turvallisuusneuvoston käsiteltävänä. Huumeiden vastaiseen ideologiaan kuuluu välinpitämättömyys ihmisuhreista ja ihmisoikeussopimuksista.

INCB:n raportissa ei ole myöskään yhtään mainintaa Portugalin dekriminalisointipäätöksen tuloksista vaikka raportissa ylimalkaisesti käsitellään Portugalia. Tämän sivuuttaminen alleviivaa sitä, kuinka kaukana INCB on oman mandaattinsa todellisuudesta.

Raportin esipuheessa todetaan juhlallisesti, että ”liian rajoittavat politiikan muodot ovat vastoin yhtä huumesopimuksissa kunnioitettua periaatetta: huumeiksi luokiteltujen aineiden lääkinnällinen käyttö on korvaamatonta kivun ja kärsimyksen lievittämisessä ja niiden saatavuuden turvaamiseksi näihin tarkoitusperiin on oltava riittävät varaukset” (s. iv).

Raportin liitteenä olevassa Shanghain vuoden 1909 kokouksen 100 vuotisjuhlakokouksen julistuksessa todetaan osanottajavaltioiden sitoutuminen ihmisoikeuksiin ja ihmisten perusvapauksiin (Annex IV, s. 148). Todellisuudessa INCB ei välitä näistä periaatteista lainkaan. INCB palvelee rikoslain täytäntöönpanoon keskittyviä viranomaisia, jotka esittävät julkisuudessa samanlaista ”huumepuhetta” kuin INCB.

Toimittanut Risto Mikkonen.

Lähteet:

Kaliforniassa on helppo pössytellä laillisesti

Ylelle amerikkalaisesta elämänmenosta bloggaava freelance-toimittaja Maarit Roiha valottaa merkinnässään kalifornialaista kannabismeininkiä:

"Nykyinen asuinkaupunkini San Francisco on tunnettu pilven pössyttelystä. Jo hipit polttelivat mielellään marihuanaa tai viralliselta nimeltään kannabista. Kannabis on kaupungissa edelleen vahvasti läsnä, ja sen yrttinen tuoksu leijailee tuon tuosta vastaan kaupungin kaduilla. Sen haistaa toisinaan hississä, usein bussin vierustoverista ja välillä tuoksu pelmahtaa kadulta auki jääneen ikkunan kautta sisälle asuntoon. Jos alkaisin polttaa pilveä, tekisin sen ehdottomasti täällä."


Lue koko blogimerkintä audiohaastatteluineen osoitteessa:
http://blogit.yle.fi/maarit-roiha/kaliforniassa-on-helppo-possytella-laillisesti

Yhdysvaltojen lääketieteellinen yhdistys perää kannabiksen laillisen aseman uudelleenarviointia

American Medical Association, AMA, Yhdysvaltojen suurin lääkäreiden ammattijärjestö, on ottanut uuden linjan suhteessa kannabikseen. Kannabis on Yhdysvalloissa luokiteltu luokan I huumausaineeksi, yhdessä mm. heroiinin ja PCP:n kanssa. Tämän ryhmän aineilla ei katsota olevan lääketieteellistä käyttöä ja niiden käyttöä pidetään vaarallisena jopa lääketieteellisen valvonnan alaisena.

AMA:n uusi linjaus "kehottaa arvioimaan marihuanan liittovaltiollista asemaa luokan I huumausaineena, päämääränä kannabinoidi-pohjaisten lääkkeiden kliinisen tutkimuksen ja kehitystyön helpottaminen". Lisäksi AMA hylkäsi yrityksen kehottaa lääkäreitä olemaan suosittelematta marihuanaa potilailleen osavaltioiden lääkekannabisohjelmien puitteissa.

Marijuana Policy Projectin mukaan AMA:n uusi linjaus on historiallinen, sillä AMA tunnetaan varovaisena ja konservatiisena järjestönä. Tähän asti AMA on suositellut kannabiksen pitämistä ryhmän I huumeena ja tämän perusteella monet lääkekannabiksen vastustajat ovat käyttäneet argumenttinaan, ettei näkemys marihuanan lääketieteellisestä käytöstä ole laajasti hyväksytty.

Lähde: Marijuana Policy Projectin uutiskirje 11.11.2009
http://www.mpp.org/news/press-releases/ama-calls-for-review-of.html

Marc Emery - ei pelkästään siemenistä

Lähde: Norml 29.9.2009

http://blog.norml.org/2009/09/29/u-s-dea-finally-gets-its-man/

Marc Emeryn vaiheita voi seurata:

http://www.cannabisculture.com

 

Vain reilut neljä vuotta sitten USA:n huumepoliisin, DEA:n, edellinen

päällikkö Karen Tandy ilmoitti maailmalle, että hänen johtamansa

virasto oli tehnyt "merkittävän iskun marihuanan

laillistamisliikkeelle" kertoessaan Marc Emeryn pidätyksestä.

 

Melkein kahdenkymmenen vuoden ajan Emeryllä oli menestyksekäs

marihuanan siemenpankki Vancouverissa, Kanadassa Brittiläisen

Kolumbian osavaltiossa. Tällä liiketoiminnalla hän rahoitti

kannabiksenvapautusliikkeitä ympäri maailman, Cannabis Culture

-lehteään, Pot TV: tä internetissä ja perusti  British Columbia

Marijuana Partyn.

 

Emery ei salannut siemenkauppaansa. Vuosien ajan Emery postitti

siemenluetteloitaan Kanadan poliitikoille. Hän sai siitä tuomion

vuonna 1998 ja maksoi 2000 $:n sakot. Siitä huolimatta hän jatkoi

siemenkauppaansa ja maksoi siitä veroja - aina pidätykseensä saakka.

Kanadan virkamiehet ottivat iloisina verorahat vastaan ja Kanadan

terveysviraston virkamiehet, jotka valvoivat valtion

lääkemarihuanaohjelmaa, ohjasivat usein potilaita Emeryn puoleen

saamaan kasvatusneuvontaa. Tästä huolimatta kun USA:n virkamiehet

saapuivat, heittivät Kanadan virkamiehet Emeryn kiireen vilkkaa

susille.

 

Vaikka Emeryn väitetyistä rikoksista olisi voinut Kanadassa langettaa

korkeintaan kuukausi vankilaa, asettivat maan viranomaiset Emeryn

vankeuteen 28.9. odottamaan USA:lle luovutusta varten. USA:ssa hän voi

saada jopa viisi vuotta vankeutta myönnettyään syyllisyytensä

salaliittoon yli 100 marihuanapensaan kasvattamiseksi.

 

Mutta Emery ei ollut tärkeä kohde sen takia, että hän möi marihuanan

siemeniä USA:han - google-haku tuottaa listan kilpailijoista samalla

alalla. Ratkaisevaa USA:n huumevirkamiesten toiminnalle ei ole se,

mitä Emery teki vaan se, mitä hän teki ansaitsemillaan rahoilla. Karen

Tandy kertoi sen omin sanoin.

USA: marihuana numeroina

Lähde: Norml 10.9.2009, 14.9.2009, CNN 15.9.2009

http://blog.norml.org/2009/09/10/marijuana-use-by-the-numbers/

http://blog.norml.org/2009/09/14/breaking-news-marijuana-
arrests-for-year-2008-847864/

http://money.cnn.com/2009/09/11/magazines/fortune/
medical_marijuana_legalizing.fortune/index.htm

 

USA:n marihuanan käyttö ja siihen liittyvä oheistoiminta on jälleen

saatettu numeroina ihmisten ihmeteltäväksi. Aluksi täytyy huomauttaa,

että tässä vuosittain tehtävässä tutkimuksessa on havaittu ihmisten

suuresti aliarvioivan jopa laillisten tupakan ja alkoholin käyttöään,

joten laittoman marihuanan käytöstä annetut tiedot ovat luultavasti

vielä enemmän aliarvioituja, onhan tämä huume liittovaltion tarkassa

valvonnassa, controlled substance.

 

102 miljoonaa eli 41% USA:n kansalaisista ilmoittaa käyttäneensä sitä

edes joskus. 26 miljoonaa (10%) on käyttänyt sitä kuluneen vuoden

aikana ja yli 15 miljoonaa (6%) käyttää sitä säännöllisesti. Kaikki

luvut ovat kasvaneet sitten edellisen tutkimuksen. Vertailuna alle 15%

on joskus kokeillut kokaiinia ja alle 2% on joskus kokeillut heroiinia

eli se siitä kuuluisasta "porttiteoriasta".

 

Nuorista 14 - 15 vuotiaista 15% on kokeillut marihuanaa (12%

edellisenä vuonna), 16 - 17 vuotiaista 31% (25%). 20 ikävuoteen

mennessä 45% on jo kokeillut marihuanaa ja 18 - 20 vuotiaista 33% on

käyttänyt sitä edeltävän vuoden aikana. 25 ikävuoteen mennessä 54%

väestöstä on käyttänyt marihuanaa.

 

Vuonna 2008 poliisi pidätti 874 864 USA:n kansalaista marihuanan

takia, mikä on 3% vähemmän kuin edelllisenä vuonna.

Marihuanapidätykset ovat liki puolet kaikista huumepidätyksistä

(49,8%).

 

Noin 89% eli 754 224 kansalaista pidätettiin pelkän hallussapidon

takia. Loput 93 640 kansalaista pidätettiin epämääräisen

myynti/tuotanto otsakkeen alla, mikä sisältää kaikki kasvatussyyteet

oli se sitten omaan käyttöön tai lääkekäyttöön.

 

Liittovaltion virallista lääkemarihuanaa saa enää neljä potilasta.

 

Jo kolmetoista osavaltiota on laillistanut lääkemarihuanan ja

viisitoista osavaltiota on aikeissa laillistaa se.

 

Kaliforniassa on jo 700 lääkemarihuanaa jakelevaa yritystä, joista

noin 600 Los Angelesissa, ja lääkemarihuanapotilaiden lukumääräksi

arvioidaan 300 000 - 400 000 ja määrä kasvaa nopeasti.

 

Coloradossa on jo 15 lääkemarihuanan jakeluyritystä. Oregonissa joka

neljäs lääkäri on määrännyt lääkemarihuanaa vähintään yhdelle

potilaistaan. New Mexico on USA:n ensimmäinen osavaltio, joka aikoo

kasvattaa ja myydä lääkemarihuanaa itse.

 

Yli 40% USA:n kansalaisista kannattaa marihuanan laillistamista verota

ja säätele -mallin mukaisesti. Kaliforniassa 56% asukkaista kannattaa

laillistamista.

 

USA:n marihuanamarkkinoiden arvoksi arvioidaan 13 miljardia dollaria

vuodessa. Laillistamisen arvioidaan tuottavan 7 miljardia dollaria

vuosittain osavaltioille ja liittovaltiolle sekä säästävän 13,5

miljardia dollaria lain täytäntöönpanokuluina. Kaliforniassa

varovaisen arvion mukaan marihuanan laillistaminen tuottaisi 1,4

miljardia dollaria vuodessa osavaltion kassaan.