Esite Word 6.0 -formaatissa (1 Mb) * Esite PostScript -formaatissa (800 kB)

Suomen kannabisyhdistys

"Suomen kannabisyhdistyksen tarkoitus on vaikuttaa päihdepolitiikkaan ja lainsäädäntöön siten, että kannabiksen käyttö, saatavuus, ja kotikasvatus omaan käyttöön tulisi lailliseksi täysi-ikäisille ihmisille sekä sen lisäksi tutkia kannabiksen käyttöä eri kulttuureissa ja eri aikoina."

Yhdistys ei pyri edistämään kannabiksen, tai minkään muun päihdyttävän aineen käyttöä. Jäsenyyden menettää henkilö, joka yrittää yhdistyksen kautta hankkia tai myydä laittomia aineita.


Kannabis irti huumeista!

Maailmalla on vuosikymmenet käyty tuloksetonta huumesotaa. Käyttäjien rankaiseminen on osoittautunut yhtä huonoksi tavaksi hoitaa päihdeongelmaa kuin alkoholijuomien kieltolaki aikanaan. Kaikenikäiset käyttäjät saavat jos jonkinlaista kamaa, ja rikolliset rikastuvat.

Kannabistuotteet - hasis ja marihuana - ovat monessa mielessä miedompia kuin lain sallimat kansanhuumeet alkoholi ja tupakka: molemmat aiheuttavat pahemman riippuvuuden, kuin kannabis. Tupakan aiheuttama riippuvuus on tunnetusti vähintään yhtä voimakasta kuin heroiinin. Toisin kuin kannabis, alhoholi aiheuttaa väkivaltaista käyttäytymistä ja yliannostuskuolemia.

Ei "vapaaksi", vaan valvontaan!

Toki pilvessä on omat haittansa: eihän savun hengittäminen ole terveellistä. Silti pahimmat haitat liittyvät jyrkkien asenteiden, kieltolain ja väärän tiedon aiheuttamaan narkofobiaan. Kannabiksen "vapauttamista" vastustavat unohtavat, että laittomat markkinat ovat oikeastaan täysin vapaita, ilman minkäänlaista laillista valvontaa. Katukauppiaita ei sido mikään tuotevastuu, eikä ikärajoja tunneta. Satunnaiset pidätykset vain nostavat hintoja ja edistävät laittoman kaupan kannattavuutta. "Porttiteoria" - pilvenpolttajien siirtyminen muihin aineisiin - johtuu kieltolaista, eikä mistään kannabiksen ominaisuudesta: myyjien kannattaa saada asiakkaat käyttämään kovempia aineita. Rikoslaki huumepolitiikassa on kuin sähköshokkihoito lastenkasvatuksessa.

Narkofobiaongelmaa pahentaa valistuksen nimellä leviävä harhatieto: epämääräisten tutkimustulosten merkitystä paisutellaan, ja kaikkia alkoholittomiin päihteisiin liittyvää kohtaan lietsotaan tunneperäistä inhoa - ikään kuin jokaisesta pilvenpolttajasta haluttaisiin tehdä narkkari. Valitettavasti joskus tässä onnistutaankin.


Muista: jos käytät mitään tajuntaan vaikuttavaa ainetta jonkun ongelman ratkaisemiseen, on sinulla vähintään kaksi ongelmaa!

Laillisuuden puolesta

Suomen kannabisyhdistys vaatii täysikäisille ihmisille mahdollisuuden hankkia kannabista laillisesti. Vaikka mitään lakia ei muutettaisikaan, pyrimme vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen siten, ettei kannabiksenkäyttäjiä automaattisesti leimattaisi narkkareiksi. Hampun kotikasvatuksen salliminen irrottaisi monet pilvenpolttajat rikollisesta alamaailmasta. Taistelu narkofobiaa vastaan ei kuitenkaan ole helppoa - ainakaan Suomessa: tiedotusiskumme eduskuntaan johti poliisitutkintaan (mitään syytettä ei nostettu) ja oikeusministeriö hylkäsi SKY:n rekisteröintianomuksen koska yhdistyksen tarkoitus on sen mielestä "hyvien tapojen vastainen". Korkein hallinto-oikeus hylkäsi asiasta tekemämme valituksen, koska katsoi, että edistämme "terveydelle haitallisen tavan yleistymistä". Nyt olemme valittaneet asiasta Euroopan ihmisoikeuselimiin.

Mutta toki Suomessakin tapahtuu edistystä. Vaikka v. 1994 alusta voimaantulleet uudet huumausainelait yhä kriminalisoivat kannabiksen käytön, laki myös antaa mahdollisuuden jättää yksittäiset käyttäjät ja kotikasvattajat rauhaan. Niukoista resursseistamme huolimatta, Kannabisyhdistys on onnistunut vaikuttamaan päihdepoliittiseen keskusteluun. Vaikka kannabiskieltolain mielettömyys tulee päivä päivältä yhä selvemmäksi, vastassamme on huomattava osa maamme yleistä mielipidettä.

Liittymällä Suomen kannabisyhdistykseen otat kantaa järkevän päihdepolitiikan puolesta ja nostat omaa tiedontasoasi. Koska rekisteröintimme on estetty, olemme vähemmän tasa-arvoisia: emme esimerkiksi saa rahankeräyslupaa emmekä pyytää kannattajilta rahalahjoituksia tilillemme.


Mietelmiä huumeista

"On selvää, että marihuana on paljon haitattomampaa kuin heroiini, kokaiini, amfetamiinit, barbituraatit, LSD, alkoholi ja tupakka." Lastenlääkäri Benjamin Spock kirjassa Raising Children in a Difficult Time

***

"...on yhä vähän näyttöä biologisista haitoista edes suhteellisesti runsaasti käyttävillä. Tämä koskee myös alueita, joita on tutkittu intensiivisesti kuten keuhkot, immuniteetti, sekä suvunjatkamisjärjestelmä. ...(kannabiksen) käytön vastustamisen perusta on lähinnä moraalinen ja poliittinen, eikä toksikologinen." Amerikkalainen lääkäreiden opas Merck Manual kannabiksesta kirjan kohdasta päihderiippuvuus.

***

"Todellinen aikapommi ei ole huumeidenkäyttö, vaan sen laittomuus." Päätoimittaja Timo Harakka, Vihreä Lanka, pääkirjoitus 24.6. 1993.

***

"Mitä enemmän viivyttelemme, sitä voimakkaammiksi rikosjärjestöt tulevat. Mitä nopeammin siirrymme laillisten huumeiden järjestelmään, sitä helpompaa on taistella rikollisuutta vastaan koko maailmassa." Poliisipäällikkö Jan Wiarda Utrecht, Hollanti - BBC:n TV dokumentti War on Drugs R.I.P. 6.10.1993

***

"Huumausaineiden kohdalla ei ole olemassa kohtuukäyttöä. Alkoholin osalta tunnemme kohtuukäytön, mutta emme huumausaineissa. Se on joko kokeilu tai narkomania." Rikosylikomisario Torsti Koskinen - haastattelu Keski-Uusimaa 14.10.1993
Suomen kannabisyhdistys

Osoite:

Sorvaajankatu 9, 00880 Helsinki

Sähköpostiosoite:

sky@sky.org

URL:

http://www.sky.org

Puhelin:

040 555 3890 (päivystys arkisin klo 18-20)

Pankkiyhteys:

Merita-Nordbanken 218618 - 11033

Äänenkannattaja:

HAMPPU-lehti

ISSN 1237-3524

Irtonumero 25 mk