Eduskuntavaalit 2003

Vaalipäivä 16.3.2003, ennakkoäänestys 5.3.2003 - 11.3.2003.
Lisätietoa vaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilla: www.vaalit.fi
Nykyisen eduskunnan kokoonpanoa voi tutkia eduskunnan sivuilla.
Helsingin sanomien vaalikone, jossa on myös huumepolitiikkaa koskeva kysymys

Tälle sivulle on koottu lista sellaisista eduskuntavaaliehdokkaista, jotka kannattavat kannabiksen dekriminalisointia, tai joilla ainakin on kriittisiä mielipiteitä huumepolitiikan nykylinjasta ja myös uskaltavat tuoda ne julkisesti esiin.

Listassa olevat kommentit on saatu webissä olevilta vaalisivuilta, ehdokkaiden omien yhteydenottojen perusteella, sekä tiedustelemalla sähköpostitse eri ehdokkaiden mielipiteitä. (Yli puolessa tapauksista ehdokas itse on tehnyt aloitteen, eli ottanut yhteyttä sähköpostin välityksellä.)

Jos olet ehdokkaana vaaleissa ja haluat tulla lisätyksi listaan, niin lähetä sähköpostia, jossa kerrot mielipiteesi asiasta sekä vaalisivusi osoitteen ym. oleelliset tiedot. Myös muut sivua koskevat kommentit ja ehdotukset ovat tervetulleita.

Vaalipiirit: Helsinki, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Pirkanmaa, Kymi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Vaasa, Keski-Suomi, Oulu, Lappi


Vaalipiirien nimiä klikkaamalla näet HS:n vaalikoneen tuottaman listan ehdokkaista, joiden vastaukset huumepolitiikkaa koskevaan kysymykseen ovat lähimpänä vaihtoehtoa "lievät huumeet on laillistettava". Huomautus: vaalikoneessa ei ole kaikkien ehdokkaiden vastauksia; n. 68% koko maan ehdokkaista on vastannut HS:n kyselyyn.

Helsingin vaalipiiri

25, Simo Hämäläinen, Liberaalit
www.simoh.net

"Kannatan harkitusti ja vastuullisesti kannabiksen laillistamista, aluksi esimerkiksi kotikasvatuksen dekriminalisointia."

67, Markus Drake, Vihreä liitto
www.markusdrake.org

"Kannabistuotteiden käyttö on vapautettava"

Draken kirjoitus Vihreä valta - tottelemattomuus kieltolakia vastaan

69, Kimmo Helistö, Vihreä liitto
www.helisto.net

"Kannabis verolle! Kannabiksen kasvatus pitää sallia. Sen verotus tuo miljoonien verotulot. Kannabiskieltolaki kannattaa kumota ja keskittyä hillitsemään kovien huumeiden aiheuttamia ongelmia. Käyttäjien kriminalisointi vain lisää niitä."

169, Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliitto
www.punajuuri.net

"En kannata kannabiksen laillistamista. Sen sijaan mietojen huumeiden käytön voisi dekriminalisoida. Minusta pienen kannabismäärän hallussapidosta ei pitäisi rangaista, eikä myöskään kotikasvatuksesta omaan käyttöön."

Uudenmaan vaalipiiri

123, Janne Länsipuro, Vihreä liitto
www.vihrealiitto.fi/lansipuro

"Kannabiksen käyttö ja kasvatus tulee dekriminalisoida. Syyttämättäjättäminen tulisi ottaa käyttöön heti. Yhteiskunnan resurssit on keskitettävä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja ongelmallisen päihteiden käytön terveydellisten ja sosiaalisten haittojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn."

127, Sampsa Oinaala, Vihreä liitto
www.vihrealiitto.fi/oinaala

"Kannatan kannabiksen omaan käyttöön kasvattamisen laillistamista ja sitä, että käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta ei seuraisi rangaistusta."

271, Ville Vettenranta, Vasemmistoliitto
www.vasemmistonuoret.fi/ville.vettenranta

"Kannabiksen tai muidenkaan huumeiden käytöstä ei tule rangaista. Käyttäjien rankaisemisella ei saavuteta mitään. Syyttäjälaitoksen on lopettava sooloilunsa tässä asiassa ja ryhdyttävä toteuttamaan rikoslain 50 luvun 7§ kuten lainsäätäjä on sen alunperin tarkoittanut. Tarvittaessa syyttäjälaitoksen käsiä on sidottava vaikka lain tai asetuksen avulla."

304, Kari Tuomainen, Liberaalit
koti.welho.com/ktuomain/

"Jyrkkä kieltolinja on osoittanut haitallisuutensa, tilalle tarvitaan pragmaattisempaa ja realistisempaa lähestymistapaa, joka tähtää kokonaishaitan minimointiin. Päihderiippuvaisille on saatava korvaus- ja ylläpitohoitoa. Kannabiksen käytön laillistamista on ainakin vakavasti harkittava."
Pidempi kirjoitus aiheesta

Varsinais-Suomen vaalipiiri

42, Markus Jansson, Liberaalit
www.markusjansson.net/vaali.html

"Kieltolaki edellyttäisi toimiakseen totalitaarista poliisivaltiota, jossa kukaan meistä ei varmasti haluaisi elää. Nykyinen huumeiden vastainen sota taas aiheuttaa moninkertaisesti enemmän kuluja ja kärsimystä kuin huumeriippuvaisten ihmisten hoitaminen tai heidän tukemisensa elämään riippuvuutensa kanssa. Näin ollen huumausaineiden kriminalisoiminen ei ole järkevää."

43, Ari Keihäs, Liberaalit
www.liberaalit.fi/ari.keihas

"Kannabiksen kielto johtaa siihen että kokeilija mahdollisesti ostaa hamppua ihmiseltä joka saattaa tietää muistakin aineista. Porttiteoria ei pidä paikkaansa. Jos kannabis olisi laillista niin suuria etuja seuraavissa asioissa seuraisi: väkivaltarikoksia ei tapahtuisi näin paljon, rappio-huumeiden käyttö laskisi ja poliisilta vapautuisi resursseja oikean rikollisuuden estoon."

97, Camilla Kantola, SKP
www.komnl.net/vaalit/ehdokas.php?id=camilla

"Kannatan kannabiksen käytön laillistamiskokeilua Suomessakin. Kannabiksen lääketieteellisiä vaikutuksia pitäisi tutkia enemmän. Tiedetään jo nyt, että sitä voidaan käyttää esimerkiksi silmäsairauksien hoitoon. Suomen huumausainepolitiikka tarvitsee kiihkotonta keskustelua, ei käyttäjien leimaamista automaattisesti ongelmaisiksi rikollisiksi."

98, Marko Korvela, SKP
www.komnl.net/vaalit/ehdokas.php?id=marko

"Olen ottanut ja otan yhä kantaa vaalityössäni sen puolesta, että kannabiksen kotikasvatus ja hallussapito dekriminalisoitaisiin. Samaten kantani on ehdoton ei pakollisille huumetesteille."

Korvelan kirjoitus aiheesta: Hysteerinen huumepolitiikka tuottaa huumeongelmaa

101, Kristian Mäenpää, SKP
www.komnl.net/vaalit/ehdokas.php?id=kristian

"Kannatan kannabiksen dekriminalisointia sekä haittoja vähentävää päihdepolitiikkaa."

Satakunnan vaalipiiri

34, Jaakko Jäntti, Vihreä liitto
www.formaattiradio.net
www.satakunnanvihreat.net/jaakko.htm

"Huumeet pitäisi laillistaa ja hinnat polkea niin alas, että mikään rikollinen toiminta ei huumeiden ympärillä olisi kannattavaa."

Hämeen vaalipiiri

73, Petri Peltola, Liberaalit
www.liberaalit.fi/petri.peltola

"Voi olla, että kallistun tietyin perustein kannattamaan kannabiksen legalisointia. Kannatan tutkimusta siitä kuinka merkittäviä ulkoisvaikutuksia, eli haittoja muille ihmisille tai kustannuksia yhteiskunnalle, kannabiksen käyttäjä aiheuttaa ja päätöksien tekemistä näiden tietojen valossa."

Pirkanmaan vaalipiiri

72, Rosa Meriläinen, Vihreä liitto
www.iki.fi/rosamunda

"Dekriminalisointikysymykseen en voi yksiselitteisesti vastata, koska se on kertaharppauksena liian iso. Mutta kannabiksen käytöstä ei mielestäni pitäisi rangaista. Ei myöskään omaan käyttöön kotikasvatuksesta. Mutta tosiaan myynnin ja/tai jakelun laillistamisesta keskusteleminen on vielä ennenaikaista."

78, Oras Tynkkynen, Vihreä liitto
www.oras.net

"Poliisin ei kannata haaskata resurssejaan kannabiksen käyttäjien ja kotikasvattajien vahtimiseen; tämän on toki poliisi itsekin todennut jo aikaa sitten. Suhtautumista kannabikseen voitaisiin lieventää asteittain. Tavoitteena on, että joskus kannabista kohdellaan sen aiheuttamien terveysriskien edellyttämällä tavalla: mietona huumena, joka voitaisiin ottaa yhteiskunnallisen sääntelyn piiriin samaan tapaan kuin vaarallinen huume, alkoholi. Ensiaskel voisi olla hampun kotikasvatuksen salliminen omaan käyttöön. Näin vietäisiin markkinoita järjestäytyneeltä huumerikollisuudelta."

Pidempi kirjoitus aiheesta: Miten suhtaudun kannabikseen?

90, Pirjo Jokinen, Liberaalit

"Ihmisellä on oltava itsellään päätäntävalta. Ei holhousta. Eläköön itsenäisyys! Joten ei saa kriminalisoida käyttäjiä, tai kotitarvekasvatusta. Sen sijaan välttäjät jotka taloudellisen hyödyn nimissä tekevät businesta on kriminalisoitava.

Huumeisiin ja alkoholiin ei pidä suhtautua tunteella. Vaan järjellä + tunteella."

Kymen vaalipiiri

Katso HS:n vaalikoneesta

Etelä-Savon vaalipiiri

35, Eeva Vehviläinen, Vasemmistoliitto
eeva.purb.org

"Kannabiksen käytöstä ja kotikasvatuksesta ei pitäisi rangaista. Poliisin resurssit on kohdistettava mieluummin kovien huumeiden kitkemiseen. Olen varovaisesti myös kannabiksen laillistamisen ja verotuksen alaiseksi laittamisen kannalla, mutta laillistamisen vaikutuksia (esim. mahdollinen käytön lisääntyminen, käyttäjien passivoituminen, mahdolliset lisääntyneet työpoissaolot ym.) on ensin syytä tarkkaan tutkia ja ennakoida."

36, Matti Linnanvuori, Liberaalit
www.liberaalit.fi/matti.linnanvuori

"Haluan laillistaa ja dereguloida kaikkien päihteiden ja niiden oheistuotteiden käytön, hallussapidon, valmistuksen, oston ja myynnin ja muun luovutuksen."

Pohjois-Savon vaalipiiri

31, Tuulia Laitinen, Vasemmistoliitto
www.vasemmistonuoret.fi/tuulia.laitinen

"Hysterisointi ja lainsäädännön kiristäminen eivät ole päihdeongemaa ratkaisseet - olisiko aika vaihtaa suuntaa?

Kotiviljelijöiden ja polttelijoiden jahtaaminen poliisin toimesta on turhaa näpertelyä. Kovat ja miedot huumeet pitäisi pystyä erottelemaan toisistaan! En kuitenkaan varsinaisesti kannata kannabiksen laillistamista."

Pohjois-Karjalan vaalipiiri

5, Anni Järvinen, Vasemmistoliitto
www.vasemmistonuoret.fi/anni.jarvinen

"Pienen kannabismäärän hallussapito tai esim. festareilla kannabiksen rauhanomainen polttelu ei sen vähäisen haitan vuoksi saa johtaa rangaistuksiin. Kannabiksen kotikasvatuksen voi mielestäni sallia. Poliisien ei kannata uhrata resurssejaan pilvenpolttajiin, vaan todelliseen ongelmaan, kovien huumeiden käytön ehkäisyyn."

Vaasan vaalipiiri

Katso HS:n vaalikoneesta

Keski-Suomen vaalipiiri

66, Ilpo Puhakka, SKP

"Olen sitä mieltä, ettei kannabiksen käytöstä ja kotikasvatuksesta tulisi rangaista. Vaikka käytön ja kotikasvatuksen laillistaminen ei varmasti poistaisi huumeongelmia, se vapauttaisi poliisien resursseja käytettäväksi huumepomojen nappaamiseen, ja parantaisi huomattavasti tavallisten kannabiskäyttäjien asemaa."

Oulun vaalipiiri

Katso HS:n vaalikoneesta

Lapin vaalipiiri

27, Kimmo Kähkönen, Vihreä liitto
vaalit.vihrealiitto.fi/vaalit/lappi/kahkonen.html

"Suomessa olisi mielestäni perusteellisesti tutkittava mm. Hollannin kokemuksia mietojen, kasvisperäisten huumausaineiden laillistamisen ja valvotun maahantuonnin sekä myynnin suhteen erityisliikkeiden kautta."

33, Taina Stark, Vihreä liitto
vaalit.vihrealiitto.fi/vaalit/lappi/stark.html

"Kannabiksen dekriminalisointi aiheuttaisi vähemmän haittaa kuin tämänhetkinen laki. Erityisesti kotikasvatuksen tulisi olla sallittua, jotta yhteydet kansainväliseen huumekauppaan saataisiin minimoitua. Lisäksi on erittäin kaksinaismoralistista sallia alkoholi jonka haittavaikutukset ihmiselle ja yhteiskunnalle ovat huomattavasti suuremmat kuin mietojen huumeiden."Päivitetty 3.3.2003